Marianne Eek: Numeracy, voksne minoritetsspråklige og bruk av språkhjelpere

 

Litterasitetsundervisning for voksne dreier seg om tilegnelse av lese- og skrivepraksiser som er nødvendige for å bli en aktiv deltager i samfunnet, og dette omfatter også undervisning i hverdagsmatematikk. Bruk av språkhjelpere gjør det mulig å bygge bro mellom deltagernes medbragte kunnskaper og erfaringer i hverdagsmatematikk og ny kunnskap.
 

Litterasitetsundervisning for voksne dreier seg om tilegnelse av lese- og skrivepraksiser som er nødvendige for å bli en aktiv deltager i samfunnet, og dette omfatter også undervisning i grunnleggende tallforståelse, eller hverdagsmatematikk. Bruk av språkhjelpere gjør det mulig å bygge bro mellom deltagernes medbragte kunnskaper og erfaringer i hverdagsmatematikk og ny kunnskap som er tilpasset vårt samfunn. Denne presentasjonen tar utgangspunkt i erfaringene fra et prosjekt ved et voksenopplæringssenter i Norge der nettopp språkhjelpere utgjorde en sentral rolle i numeracy-undervisningen.

Marianne Eek er ph.d.-stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, og forsker på bruk av tospråklige assistenter eller språkhjelpere i grunnleggende norskopplæring for voksne innvandrere. Hun er tilknyttet forskergruppen Andrespråksdidaktikk - nasjonale og globale perspektiver. Interesseområder er literacy og numeracy i en andrespråksdidaktisk kontekst. Marianne Eek har en mastergrad i Kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet (2017). Hun har tidligere arbeidet som lærer i grunnskolen, og med grunnleggende norskopplæring, numeracy/hverdagsmatematikk og grunnskoleopplæring for voksne innvandrere.