Morten Blomhøj: Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning

 

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it-værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning.

 

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it-værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning. Tendenserne har forskellig baggrund og spiller på forskellige måde sammen med begrundelserne for almen matematikundervisning. Samtidig former de i forskellig grad vilkårene for matematikvisning. Disse forhold belyses i oplægget med særlig fokus på almen matematikundervisning for voksne.

Morten Blomhøj er professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet. Han har samarbejdet med lærer om udvikling af matematikundervisning på alle trin af uddannelsessystemet, og interesserer sig især for samspillet mellem udvikling af undervisningspraksis og matematikdidaktisk forskning. Matematiske modellering, undersøgende matematikundervisning, brug af it, og vanskeligheder ved læring af matematiske begreber er centrale emner i hans forskning.