Potentialet for lokal samfundsforandring

 

Det er en fortelling om lokal forandringskraft og sivilsamfunnets handlingsrom, som viser at verden ikke bare forandres ”fra toppen”

 

I sin presentasjon vil Agnes fortelle om erfaringene fra et lokalt laboratorium i ”grønn naboskaping”, hvor det gjennom prøving og feiling er blitt utviklet mange konkrete tiltak og innovative lokale løsninger på globale utfordringer.  Det er en fortelling om lokal forandringskraft og sivilsamfunnets handlingsrom, som viser at verden ikke bare forandres ”fra toppen”. Store ting kan skje når man tar utgangspunkt i hver enkelt menneskes og nabolagets hverdagserfaringer og de lokale kompetanser, som finnes i ethvert nabolag. 

Agnes Vevle Tvinnereim (NO) er en av tre initiativtakere til Bærekraftige liv, som startet på Landås i Bergen, - i dag en nasjonal bevegelse som består av mellom 30 og 40 nabolag i Norge. Aktivitetene drives ut fra følgende enkle motto og visjon: ”Å redusere det økologiske fotavtrykket, samtidig som vi øker livskvaliteten” og ”vi tar klimakampen fra protest til fest”. Agnes har en urokkelig tro på folk og kraften i fellesskap. I dag arbeider Agnes med ansvar for sosial bærekraft i Vill urbanisme, et urbanismekollektiv basert i Bergen.

Lenker:

www.barekraftigeliv.no 

www.barekraftigeliv.no/landås

www.lystgarden.no 

www.agnestvinnereim.no 

www.villurbanisme.no