Regning tæller

 

Workshop 9

 

Kompetanse Norge har de siste årene utviklet ulike e-læringsverktøy innenfor grunnleggende ferdigheter. Disse verktøyene inkluderer regnesjekken, regnetesten og regnehjelpen/e-læring i regning. Her vil det bli mulighet til å få vite mer om bakgrunnen for verktøyene, prosessen med å lage de, hvilke prosjekter vi planlegger og en mulighet til å prøve ut de ulike verktøyene. Alle er tilgjengelig på norsk, noen er i tillegg tilgjengelig på engelsk.

Formålet med workshopen er at deltakerne skal få et innblikk i jobben med grunnleggende ferdigheter i regning for voksne gjort av Kompetanse Norge de siste 10 årene og hva vi planlegger fremover. Deltakerne vil få en gjennomgang av de ulike verktøyene, og få prøve ut de ulike verktøyene vi tilbyr i dag. I tillegg vil vi vise hvilke verktøy vi har under utvikling.

Personlig økonomi har de siste årene blitt en viktig del av både regning, men også grunnleggende ferdighet. I tillegg til at personlig økonomi er nyttig for alle å lære mer om, er det også en god motivasjonsfaktor for å jobbe med de generelle grunnleggende ferdighetene. Workshopen vil også ha fokus på hvilke ulike verktøy Kompetanse Norge har vært med på å utvikle innenfor personlig økonomi for voksne.

I den første lenken er det både informasjon om hva grunnleggende ferdigheter er, og lenker til de ulike områdene, lesing, skriving, muntlig, digitale ferdigheter og regning. I lenke nummer to vil man finne det Kompetanse Norge har utviklet spesifikt for personlig økonomi.

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/
https://www.kompetansenorge.no/personligokonomi

Tanja-Aas.jpg

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger.

Tanja Aas jobber i seksjonen for fleksibel læring i hovedsak med grunnleggende ferdigheter. Hun har spesielt fokus på regning og personlig økonomi. Før hun begynte Kompetanse Norge har Tanja jobbet som lærer på en ungdomsskole hvor hun blant annet underviste i matematikk.