Samskabende læringsmodeller – for bæredygtig kompetenceudvikling

 

Open space

 

NVLs tværgående netværk arbejder med at udvikle og afprøve en model for samskabende og praksisnær kompetenceudvikling af ansatte, der arbejde med voksnes læring på et personligt, praktisk eller organisatorisk niveau. Netværket har udviklet et pilotprojekt, hvor en nordisk model for læringscirkler afprøves for ansatte inden for to aktuelle arbejdsområder ”Læring i arbejdsliv” og ”Læring i udsatte målgrupper”.

Netværket vil lægge op til diskussion af baggrunden for en nordisk læringscirkeltænkning ift. bæredygtig komptenceudvikling og social inklusion samt det konkrete arbejde med cirklen. Arbejdet bygger på tidligere nordiske erfaringer med samskabelse og organisering af faciliterede læreprocesser som grundlag for kompetenceudvikling, der tager afsæt i konkrete og aktuelle udfordringer i deltagernes daglige arbejde.