Vägledning för ett hållbart och inkluderande samhälle

 

Open space

 

Nordiskt nätverk för vägledning fokuserar på att utveckla en professionell, hållbar och integrerad karriärvägledning för vuxna. Nätverket inviterar till en diskussion om hur vägledning kan bidra till att stödja individens övergång mellan utbildning och arbetsliv och vilken är vägledningens roll i att skapa ett socialt hållbart samhälle. Nätverket presenterar en nordisk definition av begreppet Karriärvägledning samt samordning av vägledning i de nordiska länderna.

Nätverket arbetar med att skapa nordiska synergier inom karriärvägledning. Detta görs bland annat genom ett samarbete med nordiska och europeiska aktorer, såväl beslutsfattare som praktiker inom karriärvägledning. Nätverket arbetar med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser, samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen, samt utveckling av vägledningstjänsterna.