Validering – ett sätt att synliggöra kompetenser för att möta den föränderliga arbetsmarknadens behov

 

Open space

 

I en föränderlig nordisk arbetsmarknad blir det än viktigare att varje individs kunskap och kompetens synliggörs. Valideringsnätverket informerar om det digitala verktyg som nätverket just nu arbetar med att ta fram för att underlätta för beslutsfattare och organisationer att hitta en hållbar valideringsmodell för att bättre kunna möta arbetslivets behov och efterfrågan. 

Nordiskt nätverk för validering följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna. Validering blir allt viktigare, inte minst i det läge som världen befinner sig i just nu, där arbetsmarknaden kräver att människor är förberedda på omställning. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön.