Filter WorkshopWorkshop
19-04-2022

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Workshop 1

Workshop
19-04-2022

Grundläggande färdigheter och digitalisering

Workshop 2

Workshop
19-04-2022

To perspektiver på sprog og matematik

Workshop 3

Workshop
19-04-2022

Undersøgende matematik for voksne - hvad er det og hvad gør det godt for?

Workshop 4

Workshop
19-04-2022

Regne med sprog

Workshop 5

Workshop
06-04-2022

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett genomförande i praktiken

Workshop 6

Workshop
06-04-2022

Matematik i arbejdslivet

Workshop 7

Workshop
06-04-2022

Regning teller

Workshop 8

Workshop
16-06-2020

Undersøgende matematik for voksne ‐ hvad er det og hvad gør det godt for?

Workshop 1

Workshop
16-06-2020

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Workshop 2

Workshop
16-06-2020

Regne med sprog

Workshop 3

Workshop
16-06-2020

Arbejdslivet ind i matematikken

Workshop 4

Workshop
16-06-2020

Produktive matematiske samtaler i en voksenuddannelse

Workshop 5

Workshop
16-06-2020

Grundlæggende færdigheder og digitalisering

Workshop 6

Workshop
16-06-2020

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Workshop 7

Workshop
16-06-2020

Matematik i arbejdslivet

Workshop 8

Workshop
16-06-2020

Regning tæller

Workshop 9

Workshop
29-05-2020

Hvordan omsetter vi kunnskapen om de globale utfordringene til praktisk handling?

Open Space

Workshop
19-05-2020

Inspirasjon for arbeid med FNs bærekraftmål - test av SDG impact assessment tool

Open space

Workshop
05-05-2020

Arbeidsplassen som læringsarena. Trepartssamarbeid for kompetanseutvikling i arbeidslivet

Open space

Workshop
28-04-2020

Validering – ett sätt att synliggöra kompetenser för att möta den föränderliga arbetsmarknadens behov

Open space

Workshop
28-04-2020

Grundläggande färdigheter i Norden - hur kan vi förvandla utmaningar till möjligheter?

Open space

Workshop
28-04-2020

Samskabende læringsmodeller – for bæredygtig kompetenceudvikling

Open space

Workshop
28-04-2020

Vägledning för ett hållbart och inkluderande samhälle

Open space

Workshop
28-04-2020

Övergången mellan fängelse och det öppna samhället

Open space

Workshop
07-06-2019

The Flying Carpet - Intercultural Encounter

Workshop 1

Workshop
07-06-2019

Citizens of the future

Workshop 2

Workshop
07-06-2019

My future school

Workshop 3

Workshop
26-03-2019

In‐service training for LESLLA teachers: Key findings of a Finnish project (Celsius)

Program 1 - onsdag

Workshop
26-03-2019

Mooc: Nya möjligheter för alfabetiseringsundervisning

Program 2 - onsdag

Workshop
26-03-2019

Reading to Learn ‐method for LESLLA learners (Kullager)

Program 3 - onsdag

Workshop
26-03-2019

Enhancing participation through translanguaging (Skiftnyckel)

Program 4 - torsdag

Workshop
26-03-2019

Les 2 / Lue! Tools for literacy (Tetra)

Program 5 - torsdag

Workshop
26-03-2019

Alfagodigital (Kullager)

Program 6 - torsdag

Workshop
25-03-2019

Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

Program 7 - torsdag