Livslang læring ‐ ingen enkel ligning

 

Hvad betyder livslang læring egentlig og hvordan kan man forstå voksen læring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv.

 

Hvad betyder livslang læring egentlig og hvordan kan man forstå voksen læring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv.

Cecilia Bjursell er professor og direktør for Encell, National center for livslang læring ved Jönköping universitet. I sin forskning er hun interesseret i at organisere, læring og narrative tilgange i forskellige empiriske kontekster. Hendes aktuelle projekter inkluderer læring senere i livet, livslang læring og uddannelsesstyring. Som Encell’s direktør er samarbejde med det omgivende samfund en central del af hendes arbejde.