Matematik i arbejdslivet

 

Workshop 8

 

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne, og hvordan sikres en god kobling mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

Formålet med workshoppen er, at give et indblik i, hvordan man kan undervise i matematik med inddragelse af meningsfuld praksis. Workshoppen vil med udgangspunkt i forskellige modeller, give konkrete eksempler på hvordan undervisningen kan tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne forstår sammenhængen mellem deres praksis og matematikken. I denne workshop får du inspiration til hvordan du, med udgangspunkt i dine elever, kan inddrage meningsfuld praksis i din undervisning.

Flemming-Kastbjerg.jpg

Det vil være en fordel at medbringe en computer eller tablet/smartphone til denne workshop.

Flemming Kastbjerg er fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet. Han er seminarieuddannet lærer og har undervist i matematik i erhvervsuddannelserne i 14 år.

Elsebeth Pedersen er pædagogisk konsulent i Børne- og Undervisningsministeriet og tidligere fagkonsulent i matematik. Hun er seminarieuddannet lærer og har undervist i matematik i erhvervsuddannelserne i 26 år.