Undersøgende matematik for voksne ‐ hvad er det og hvad gør det godt for?

 

Workshop 1

 

Ved Morten Blomhøj, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet

Der gives en kort introduktion til en pædagogisk begrundelse for undersøgende matematikundervisning baseret på Deweys uddannelsesfilosofi. Herefter præsenteres en didaktisk model for tilrettelæggelse af undersøgende aktiviteter og forløb. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med eksempler på undersøgelser i og ved hjælp af matematik, og på grundlag heraf at reflektere over, hvordan man som lærer kan støtte læring gennem undersøgende forløb. Til sidst diskuteres hvordan man kan karakterisere forskellige typer forløb inden for undersøgende matematikundervisning, og hvilke læringspotentiale disse typer kan have.

Morten-Blomhoej.jpg

Morten Blomhøj er lektor i matematik med matematikkens didaktik som forskningsområde ved Roskilde Universitet. Han har samarbejdet med lærer om udvikling af matematikundervisning på alle trin af uddannelsessystemet, og interesserer sig især for samspillet mellem udvikling af undervisningspraksis og matematikdidaktisk forskning. Matematiske modellering, undersøgende matematikundervisning, brug af it, og vanskeligheder ved læring af matematiske begreber er centrale emner i hans forskning.