NVL møteplasser

Här hittar du material från genomförda nordiska arrangemang och videoinspelningar från webinarier, samt kan se de kommande seminarier och konferenser i NVL kalender.

Webinarer

Kalender Konferanser Norden
29-01-2019 

Webbinarie om inklusion: Från flykting till kollega

Del 3 av 3 - Civilsamhällets roll för inkludering

Kalender Konferanser Norden
18-12-2018 

Webbinarieserie: Inkludering i arbetslivet

Del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Kalender Konferanser Norden
30-10-2018 

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 1 av 3

Kalender Konferanser Sverige
30-10-2018 

Webinar: Modellen som gör valideringen bättre

Nu är den här, modellen som kvalitetssäkrar valideringsprocessen. Den hjälper dig som arbetar praktiskt med validering och dig som