NVL møteplasser

Här hittar du material från genomförda nordiska arrangemang och videoinspelningar från webinarier, samt kan se de kommande seminarier och konferenser i NVL kalender.

Webinarer

Foto: Gabby K
Kalender Finland
23-03-2021 

NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

Photo: Andrea Piacquadio
Kalender Konferanser International
04-02-2021 

Online and Blended learning for professionals/adult learners

Online international conference about digital learning and adult learning processes.