NVL møteplasser

Här hittar du material från genomförda nordiska arrangemang och videoinspelningar från webinarier, samt kan se de kommande seminarier och konferenser i NVL kalender.

Webinarer

Kalender Sverige
18-11-2021 

Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

Foto: Adam Winger
Kalender Norden
05-10-2021 

Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

Välkommen till aktuell information och erfarenhetsutbyte om vägledning/kartläggning och validering inom komvux.