Alfarådet

I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer. Netværket afsluttede sit arbejde i 2017. Formidlingen forsætter i 2018. Resultaterne beskrives nedenfor på netværksiden.

Nätverksinfo

pexels-photo-970198.jpeg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

Resultater

Haf 4.jpg Resultat
Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

Skjermbilde_ALTO_universitet.PNG Discussion Forum at the Design Factory
Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

Publikationer

TLC_cover.jpg Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

Lararkompetenser2017.jpg Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling
Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

1649_fs_nordiske_voksenlaerer_170 Den nordiske voksenlærer
-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011

DialogWeb

Dialog2017_liten_web.jpg Dialog 2017 - Inklusion och integration
Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

omslag2.jpg Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?
Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

grundlaggande_2016.jpg Hål i den nordiska basen försvagar
Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

Arrangemang

Bilde_AE_2.JPG Voksenlæreren og innovation
Konferencen har et handlingsrettet perspektiv. Der lægges vægt på deltageraktivitet/-involvering og samskabelse af ny fremadrettet viden og ideer.

keynote og deltagere 2.png Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017
Voksenpædagogisk Forums Konference 2017 Tirsdag d. 9. maj 2017 UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5320 Odense M. Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

blabla.jpg Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d. 5maj diskuterede 160 deltagere, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

Relaterat material

The way from an idea to pilot projects on transformative learning circle; background and history for the NVL network PDF

Antologi «Forskningscirkel  - arena för vetksamhetsutveckling i mångfald» (red.) Pirjo Lahdenperä

Forskningscirkler. En intoduktion til metoden og gode råd

Presentation “Transformative learning - when more of the same cannot be the name of the game”

EPALE

Läs mer på EPALE