Alfarådet

 

Entreprenøriel læring og innovation

I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer. Netværket afsluttede sit arbejde i 2017. Formidlingen forsætter i 2018. Resultaterne beskrives nedenfor på netværksiden.

Nätverksinfo

pexels-photo-970198.jpeg
Verksamhetsplan 2017
Detta skall nätverket för Entreprenøriel læring og innovation göra 2017.

Publikationer

TLC_cover.jpg
Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

omslag2.jpg
Dialog Special - Vad ska vuxenläraren kunna?
Kompetenceudvikling af voksenlærere - nordisk samarbejde.

Lararkompetenser2017.jpg
Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling
Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

DialogWeb

Dialog2017_liten_web.jpg
Dialog 2017 - Inklusion och integration
Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

grundlaggande_2016.jpg
Hål i den nordiska basen försvagar
Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

Marianne-sempler_-innovation.jpg
Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation
I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship,

Arrangemang

Bilde_AE_2.JPG
Voksenlæreren og innovation
Konferencen har et handlingsrettet perspektiv. Der lægges vægt på deltageraktivitet/-involvering og samskabelse af ny fremadrettet viden og ideer.

keynote og deltagere 2.png
Læring i praksis - Voksenpædagogisk Forum 2017
Konferencen går i dybden med praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen og i uddannelserne.

blabla.jpg
Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015
På konferencen blev der diskuteret, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

Resultater

Haf 4.jpg
Resultat
Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

Skjermbilde_ALTO_universitet.PNG
Discussion Forum at the Design Factory
Discussion Forum based on the results of work carried out by an NVL task-force

Relaterat material

The way from an idea to pilot projects on transformative learning circle; background and history for the NVL network PDF

Antologi «Forskningscirkel  - arena för vetksamhetsutveckling i mångfald» (red.) Pirjo Lahdenperä

Forskningscirkler. En intoduktion til metoden og gode råd

Presentation “Transformative learning - when more of the same cannot be the name of the game”

EPALE

Läs mer på EPALE