Kompetens sett från arbetslivet

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Nätverket har skapat en arena för dialog och diskussion mellan arbetsgivar-, arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare om kompetensutveckling i nordiskt arbetsliv. Både yrkesmässiga och personliga kompetenser på arbetsplatsen har diskuterats. Nätverket har tagit fram förslag på lösningar och rekommendationer för utveckling och förbättring av samordningen av insatser för kompetensutveckling mellan vuxenutbildningssystem och arbetsplatslärande. Nätverket har bidragit till att frågan om baskunskaper har diskuterats både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Båda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har varit med i nätverket. Nätverket är avslutat, du kan läsa mer om resultaten nedan på sidan.

Medlemar

Husk at vælge gruppe

Nätverksinfo

KompetanseTurne_island.jpg
Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

torshavn.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet
Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

Publikationer

Osaamisen kehittäminen työelämässä
Osaamisen kehittäminen työelämässä
Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

kompetensutveckling-i-arbetslivet-under-corona-pandemin.jpg
Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

Udklip.JPG
Competence development in working life
The NVL network “Competence in and for working life” consists of representatives of the social partners (employee- and employer

DialogWeb

DFS_Poster01.jpg
Folkeoplysning giver livskompetencer
Det, der gør mennesker i stand til at håndtere alle slags udfordringer, de står overfor i en moderne verden. Nogenlunde sådan kunne

NIVA.jpg
”Utbildningen för vuxna måste förändras”
När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

May_Tove_Dalbakk_7_B.jpg
Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset
Under lokaliseringsstriden om helsearkivet hevdet noen at Tynset ikke var aktuell plassering fordi en ikke kunne skaffe den nødvendige

Arrangemang

Rapporten bilde_ae.JPG
Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

pexels-photo-630839.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med