Kompetens sett från arbetslivet

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Nätverket har skapat en arena för dialog och diskussion mellan arbetsgivar-, arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare om kompetensutveckling i nordiskt arbetsliv. Både yrkesmässiga och personliga kompetenser på arbetsplatsen har diskuterats. Nätverket har tagit fram förslag på lösningar och rekommendationer för utveckling och förbättring av samordningen av insatser för kompetensutveckling mellan vuxenutbildningssystem och arbetsplatslärande. Nätverket har bidragit till att frågan om baskunskaper har diskuterats både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Båda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har varit med i nätverket. Nätverket är avslutat, du kan läsa mer om resultaten nedan på sidan.

Medlemar

Nätverksinfo

KompetanseTurne_island.jpg
Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

torshavn.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet
Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

Publikationer

Udklip.JPG
Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger
Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Report_Inklusion_og_voksenlaering_260918 1.jpg
Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv
Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

Kompetansebeskrivninger_hefte.JPG
Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

DialogWeb

NIVA.jpg
”Utbildningen för vuxna måste förändras”
– Vi behöver snabbt utöka vårt nordiska samarbete, säger direktören och ekonomiedoktorn Birgitta Forsström från NIVA i Helsingfors. Hon

May_Tove_Dalbakk_7_B.jpg
Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset
Under lokaliseringsstriden om helsearkivet hevdet noen at Tynset ikke var aktuell plassering fordi en ikke kunne skaffe den nødvendige

2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde
Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

Arrangemang

Rapporten bilde_ae.JPG
Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

pexels-photo-630839.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med