Kompetanse sett fra arbeidslivet

Kompetens sett från arbetslivet

Nätverket har skapat en arena för dialog och diskussion mellan arbetsgivar-, arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare om kompetensutveckling i nordiskt arbetsliv. Både yrkesmässiga och personliga kompetenser på arbetsplatsen har diskuterats. Nätverket har tagit fram förslag på lösningar och rekommendationer för utveckling och förbättring av samordningen av insatser för kompetensutveckling mellan vuxenutbildningssystem och arbetsplatslärande. Nätverket har bidragit till att frågan om baskunskaper har diskuterats både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Båda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har varit med i nätverket. Nätverket är avslutat, du kan läsa mer om resultaten nedan på sidan.

Aktuelt

Under sloganet
folkeoplysning livslang læring | Danmark
28-03-2019 

Folkeoplysning giver livskompetencer

Livskompetencer udgør det beredskab, alle mennesker behøver for at kunne bidrage aktivt til samfundet og udvikle og udfolde sig på det personlige plan. NVL har sat Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder hos Dansk Folkeoplysnings Samråd, stævne for at blive klogere på det nye begreb.

Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
hållbar utveckling vuxenutbildning | Finland
28-01-2019 

”Utbildningen för vuxna måste förändras”

När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

Tynset studie- og høgskolesenter holder til på Nord-Østerdal videregående skole. Leder May Tove Dalbakk forteller om godt samarbeid både med videregående skole, næringslivet og kommunene i regionen.
kompetanseutvikling | Norge
15-01-2019 

Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset

Nyskapningen Norsk helsearkiv åpner i nytt bygg på Tynset i april. Et arkiv som dette er ikke noe mindre enn en verdensbegivenhet. Sykehistoriene til en hel befolkning gjennom generasjoner blir å finne i arkivet. Dette blir et eldorado for helseforskningen.

kompetensutveckling | Norden
17-10-2018 

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Viksomhetsplan 2017

kompetanseutvikling | Norden
10-03-2017 

Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29.3.2017.

Længst til venstre: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, leder af uddannelse og innovation hos Islandske Arbejdsgivere (Samtök atvinnulífsins).
kompetenceudvikling voksenlæring | Sverige
09-09-2016 

Helhed, sammenhæng og samarbejde

Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

Foto fra: https://www.oaj.fi/contentassets/f82267bcbdb949858fe33524ee3d2b57/uudistus-ilman-resursseja.pdf
utbildningspolitik yrkesutbildning | Finland
23-10-2019 

Utmaningarna med yrkesreformen fortsätter i Finland

En enkät som lärarförbundet OAJ genomfört visar på fortsatta svårigheter i samarbetet mellan företag och yrkesutbildarinstitutioner.

Foto fra: https://kiitohanke.wordpress.com/
integration invandrare näringsliv validering | Finland
23-10-2019 

Ny integrationsmodell ger snabbare anställning i Finland

En ny modell för intergrationsundervisningen ger strålande resultat i Tammerfors med över 45% av deltagarna i arbete.

Flere artikler

Publikationer

Kuva: Bildningsalliansen.fi
perustaidot osaamisen kehittäminen | Norden
15-02-2022 

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa - Haasteista mahdollisuuksiksi?

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

Osaamisen kehittäminen työelämässä
perustaidot osaamisen kehittäminen livslang læring vejledning | Norden
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
kompetensutveckling näringsliv utbildningspolitik | Norden
01-02-2021 

Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

competence development trade and industry adult education adult learning | Norden
13-10-2020 

Competence development in working life

Recommendations and reflexions from the social partners

kompetanseutvikling næringsliv | Norden
27-09-2020 

NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring | Norden
22-01-2020 

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

competence development languages | Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

Flere publikationer

Aktiviteter

 

07


dec

Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København

Danmark
Dato:  07  -  07.12.2017
Klokken:  08:30 - 13:00

 

22


nov

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland

Finland
Dato:  22  -  22.11.2017
Klokken:  12:00 - 16:00

 

10


nov

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

Dato:  10  -  10.11.2017
Klokken:  13:00 - 16:30

Flere aktiviteter

Medlemsorganisationer