Kompetens sett från arbetslivet
Nätverket har skapat en arena för dialog och diskussion mellan arbetsgivar-, arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare om kompetensutveckling i nordiskt arbetsliv. Både yrkesmässiga och personliga kompetenser på arbetsplatsen har diskuterats. Nätverket har tagit fram förslag på lösningar och rekommendationer för utveckling och förbättring av samordningen av insatser för kompetensutveckling mellan vuxenutbildningssystem och arbetsplatslärande. Nätverket har bidragit till att frågan om baskunskaper har diskuterats både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Båda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har varit med i nätverket. Nätverket är avslutat, du kan läsa mer om resultaten nedan på sidan.

Medlemar

Nätverksinfo

Nyheter

futureOFjobs_web.jpg
The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution
Five years from now, over one-third of skills (35%) that are considered important in today’s workforce will have changed. By 2020,

Folkemøte på bornholm
Folkemøde på Bornholm - uddannelse vigtigere end skattelettelser
”Kompetencemæssigt og vækstmæssigt klarer Danmark sig ikke godt nok i forhold til andre lande. Det er meget alvorligt, og der er derfor behov for investeringer i uddannelse”.

Publikationer

kompetens_rapport.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv
Hållbar konkurrenskraft och välfärd i Norden kräver rätt kompetens hos individer och verksamheter. Systemen för kompetensförsörjning måste därför fungera – ur arbetslivets perspektiv!

arbeislivinorden2016_web.jpg Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?
Vad hände med Poul Nielsons förslag?

NordMod 2030_forside_rapport Den nordiske modellen mot 2030 - Et nytt kapittel?
Beskrive den nordiske modellens historiske bakgrunn og særtrekk; hva er grunnpilarene og de avgjørende sammenhengene og mekanismene i modellen?

DialogWeb

2016-08-26-Innspil-Malmo-09.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde
Nordisk idékonference om læring for og i arbejdslivet.

kompetensNV_web.jpg
Kompetence set fra arbejdslivet
Netværket «Kompetence set fra arbejdslivet» skal komme med anbefalinger til en kompetencepolitik i de nordiske lande.

tormod-skjerve_kompetanse.jpg
Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet
I en serie intervju presenteres her Tormod Skjerve som sitter i nettverket kompetanse sett fra arbeidslivet. Nettverket skal være en arena

Arrangemang

Rapporten bilde_ae.JPG Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med

Stockholm.jpg Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet
Dialogmöte om grundläggande färdigheter i och för arbetslivet.

Bilde_Stockholm_1_a.jpg Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm
Rapporten lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv

KompetanseTurne_island.jpg Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.