Kompetens sett från arbetslivet

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Nätverket har skapat en arena för dialog och diskussion mellan arbetsgivar-, arbetstagarorganisationer och utbildningsanordnare om kompetensutveckling i nordiskt arbetsliv. Både yrkesmässiga och personliga kompetenser på arbetsplatsen har diskuterats. Nätverket har tagit fram förslag på lösningar och rekommendationer för utveckling och förbättring av samordningen av insatser för kompetensutveckling mellan vuxenutbildningssystem och arbetsplatslärande. Nätverket har bidragit till att frågan om baskunskaper har diskuterats både utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv. Båda arbetsgivarorganisationer och fackföreningar har varit med i nätverket. Nätverket är avslutat, du kan läsa mer om resultaten nedan på sidan.

Medlemar

Husk at vælge gruppe

Nätverksinfo

KompetanseTurne_island.jpg
Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses
Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

torshavn.jpg
Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet
Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

Publikationer

NVL-fængselsundervisning.JPG
Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning
/***** Modal *****/ .modal-dialog { width: 80%; } .modal-backdrop.in { filter: alpha(opacity=7); opacity: 0.7; }

Udklip.JPG
Basic digital skills for adults in the Nordic countries
Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

engelsk rapport.JPG
Description of teachers' competence
What must a professional teacher in basic literacy be able to do?The Nordic Alpha Council can now present a description of the competence

DialogWeb

DFS_Poster01.jpg
Folkeoplysning giver livskompetencer
Det, der gør mennesker i stand til at håndtere alle slags udfordringer, de står overfor i en moderne verden. Nogenlunde sådan kunne

NIVA.jpg
”Utbildningen för vuxna måste förändras”
När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

May_Tove_Dalbakk_7_B.jpg
Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset
Under lokaliseringsstriden om helsearkivet hevdet noen at Tynset ikke var aktuell plassering fordi en ikke kunne skaffe den nødvendige

Arrangemang

Rapporten bilde_ae.JPG
Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København
Industriens hus, lokale Ambition 19, H.C. Andersens Boulevard 18, København

Bilde_3.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland
Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

pexels-photo-630839.jpg
Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland
 Seminaret er avlyst! Kompetens ur ett arbetslivsperspektivEtt arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med