Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet
 .

Aktuelt

baskunskaper | Norden
27-01-2020 

Verksamhetsplan 2020 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2020

:Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
integration vuxenutbildning | Åland
07-03-2020 

De lär sig svenska i köket

På Ålands yrkesgymnasium satsar man på integration. Det gör man genom att starta vuxenutbildningar med extra svenska i undervisningen. Just nu utbildar man både servitörer och köksbiträden i Mariehamn.

Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande | Finland
24-02-2020 

Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport. 

Anders Rosdahl
basiskompetence | Norden
24-10-2016 

PIAAC i Norden, del 3

Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

Flere artikler

Publikationer

basic skills adult learning competence development | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

basiskompetanse | Norden
29-06-2016 

NVL-rapport om grundläggande färdigheter

Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

vuxnas lärande | Norden
13-03-2014 

Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

| Europa
01-09-2011 

Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

Executive summary • September 2011
Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

31


aug

Seminar on Basic skills

Island
Dato:  31  -  31.08.2018
Klokken:  09:30 - 11:30

 

05


okt

Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

Sverige
Dato:  05  -  05.10.2017
Klokken:  09:00 - 14:00

Flere aktiviteter

Eksterne resourcer

Nätverk Norden
11-08-2017 

Ord i Nord

Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015

EPALE