Grundläggande färdigheter

Grundläggande färdigheter

Kontakt

Agnetha Kronqvist
Tel.: +46 0733 773 269
Email: agnetha.kronqvist@skolverket.se

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet. Arbetet går både i linje med ett grönt Norden men också med ett socialt hållbart Norden där inkludering, likvärdhet och jämlikhet främjas.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

En million danskere har ikke de nødvendige digitale færdigheder. Dem forsøger man at opsøge og give redskaberne på flere måder.  Foto: pexels.com
fjernundervisning kompetenceudvikling læringsresultat livslang læring | Danmark
10-01-2022 

”Vi håber, vi kan rokke ved en lidt gammeldags tænkning om voksenuddannelse”

Kodeordene for den uddannelsesindsats, som oplysningsforbundet AOF sammen med en række fagforeninger har foretaget under corona, er hurtighed, smidighed og fleksibilitet. Det har givet gode resultater. Nu håber man, at også loven bliver smidigere.

baskunskaper flexibelt lärande lika möjligheter | Norden
10-01-2022 

10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

Foto: Yadid Levy/norden.org
basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse | Danmark
17-05-2022 

Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

Foto: Ricky John Molloy / norden.org
basiskompetence demokrati | Danmark
17-05-2022 

Matematik kan understøtte demokrati

Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

Flere artikler

Publikationer

perustaidot monimuoto-opetus yhtäläiset mahdollisuudet | Norden
31-05-2022 

Toimiva arki kaikille

Yhteiskunta asettaa nykyään yhä suurempia vaatimuksia perustaidoille. Heikot perustaidot johtavat helposti ulkopuolisuuteen.

baskunskaper flexibelt lärande lika möjligheter | Norden
10-01-2022 

10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

basic skills competence development adult learning | Norden
21-01-2020 

Basic digital skills for adults in the Nordic countries

Rapporten ger en bild av den nordiska situationen när det gäller grundläggande digitala färdigheter och summerar gemensamma möjligheter och utmaningar i en nordisk SWOT-analys.

kompetensutveckling vuxenutbildning | Norden
18-10-2019 

Digitaliseringsresan – För och med de anställda

Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda?

basiskompetanse | Norden
29-06-2016 

NVL-rapport om grundläggande färdigheter

Bakgrund och utvärdering av förutsättningarna och behoven för ett NVL-nätverk kring grundläggande färdigheter.

vuxnas lärande | Norden
13-03-2014 

Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

| Europa
01-09-2011 

Work, society and lifelong literacy - report of the inquiry into adult literacy in England

Executive summary • September 2011
Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales
There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

Flere publikationer

Aktiviteter

 

19


apr

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Sverige
Dato:  19  -  21.04.2023
Klokken:  12:00 - 12:00

 

03


jun

Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

Norden
Dato:  03  -  03.06.2022
Klokken:  09:00 - 11:00

 

05


okt

Vuxnas grundläggande färdigheter

Norden
Dato:  05  -  05.10.2020
Klokken:  12:30 - 15:30

Flere aktiviteter

Eksterne resourcer

Nätverk Norden
11-08-2017 

Ord i Nord

Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015

EPALE

Plakat