Distansnätverk

NVL’s Distansnätverk var aktivt 2006-2019. Nätverket arbetade för att öka användningen av IKT-metoder och verktyg inom vuxnas lärande. Nätverket skapade mötesplatser och bidrog med erfarenhetsutveckling för organisationer, projekt, politiker och nätverk aktiva inom utbildning och utveckling inom området. Nätverket arbetade under devisen Distans – berikar vuxnas lärande med interaktiva och kreativa teknologier.

Distansnätverk banner

Kontakt

Johanni Larjanko
+358 44 770 6592
johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Artikler

Elisabeth Leiknes Hansen

22/05/2019

Norge

7 min.

Er du voksen og står uten videregående skole, har du rett til å få slik skolegang. Det er norsk lov, og ansvaret ligger hos fylkeskommunen. I det nordligste fylket, Finnmark, er det over 19000 personer som ikke har eksamen fra videregående skole. En formidabel utfordring, både organisatorisk og økonomisk.

Nettskolen Finnmark

22/05/2019

Norge

3 min.

Geografisk avstand og spredt bebyggelse er en utfordring for både elever og skoler i et fylke som Finnmark, men de finner gode løsninger.

Mie Buhl

03/04/2019

Danmark

15 min.

Der er fordele ved digitale teknologier i undervisningen, men også store udfordringer, når de skal tænkes med i didaktikken og fagligheden, siger professor Mie Buhl.

Rapporter

Kontakt

Alastair Creelman

E-learning specialist

Linnaeus University

Land: Sverige

Carola Eklund

IKT-utvecklare

Netværk: NVL Digital Inklusion

Ålands Landskapsregering

Land: Åland

Hróbjartur Árnason

Universitet højskole forskning

Islands universitet

Land: Island

Johanni Larjanko

National coordinator - Finland

Netværk: NVL Digital Inklusion

Bildningsalliansen

Land: Finland

Taru Kekkonen

Formell vuksenuddannelse

Otava Folk high School

Land: Finland