Entreprenøriel læring og innovation

I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer. Netværket afsluttede sit arbejde i 2017. Formidlingen forsætter i 2018. Resultaterne beskrives nedenfor på netværksiden.

Entreprenøriel læring og innovation

Kontakt

Maria Marquard
marq@edu.au.dk

Artikler

Hål i den nordiska basen försvagar workshops

12/07/2016

Norden

9 min.

Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

Marianne Sempler

26/05/2016

Norden

4 min.

“Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende.” Marianne Sempler – Entreprenøriel læring og innovation.

Rapporter

Kontakt

IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING logo

Universitet højskole forskning

IBA Erhvervsakademi Kolding

Land: Danmark

Maria Marquard

National koordinator - Danmark

DPU / Aarhus universitet

Land: Danmark