Grundläggande färdigheter

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet. Arbetet går både i linje med ett grönt Norden men också med ett socialt hållbart Norden där inkludering, likvärdhet och jämlikhet främjas.

Grundlæggende færdigheder

Kontakt

Agnetha Kronqvist
+46 0733 773 269
agnetha.kronqvist@skolverket.se

Artikler

Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

17/05/2022

Danmark

5 min.

Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

Matematik kan understøtte demokrati

17/05/2022

Danmark

4 min.

Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

Vi lär oss så mycket nya saker varje dag

21/12/2021

Åland

5 min.

Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

Rapporter

Kontakt

Agnetha Kronqvist

National koordinator - Sverige

Netværk: Validering

Skolverket

Land: Sverige

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir

Arbetslivet Virksomheter Fagforeninger

Arbetslivets Opplæringssenter

Land: Island

Hanne Størset

Offentlig forvaltning myndighed

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Land: Norge

Hildur Oddsdóttir

Arbetslivet Virksomheter Fagforeninger

The Directorate of Education

Land: Island

Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet logo

Børne- og Undervisningsministeriet

Land: Danmark

Skoleverket logo

Offentlig forvaltning myndighed

Skoleverket

Land: Sverige

Marjut Kuokkanen

Rådgiver for uddannelse

Utbildningsstyrelsen

Land: Finland

Michaela Blume

Undervisningsråd, Enheten för Skolutveckling

Skolverket

Land: Sverige

Valgerður Guðjónsdóttir

Sérfræðingur / Expert

Netværk: NVL Digital Arbejdsliv

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins /Education and Training Service Centre (ETSC)

Land: Island