Reportage om grundlæggende færdigheder

Hur får vi vardagen att fungera för alla? I tio reportage har NVL undersökt hur utbildningar och myndigheter i de nordiska länderna når ut till människor med låga grundläggande färdigheter, med lite extra fokus på det digitala.

Hun skal omsætte et paradigmeskifte i praksis

22/09/2022

Danmark

11 min.

I projektet ”På vej til faglært” skal projektleder Janni Glæsel uddanne de ansatte i ni nordsjællandske jobcentre i at spotte, hvem der har brug for grundlæggende almene kompetencer for at få mere varige jobs. Det har været en stor opgave, men nu begynder der at ske noget.

Inspirationsmaterial: 10 REPORTAGE om grundläggande färdigheter i Norden

14/01/2022

Norden

2 min.

Samhället ställer idag allt högre krav på grundläggande färdigheter. Att ha svaga grundläggande färdigheter leder lätt till utanförskap.

De får tekniken att funka för alla

13/01/2022

Sverige

13 min.

Tack vare en unik kurs på Mora folkhögskola, och en plattform som skapar förutsättningar för ett livslångt digitalt liv, får personer med intellektuell funktionsnedsättning ökad möjlighet att känna sig delaktiga i samhället.

Josephine Herslow

12/01/2022

Sverige

6 min.

Villkoren för sfi-undervisningen i Malmö ändrades snabbt när pandemin kom. Lärare och skolledning fick lov att hitta på snabba lösningar för att nå sina elever.

Utbildning för en enklare arbetsvardag

12/01/2022

Norge

8 min.

Hos yrkesutbildarna Fønix i Norge har många deltagare negativa erfarenheter från skolan. Med grundläggande utbildning som är tydligt kopplad till arbetet ökar deras motivation.

Projektbidraget blev räddningen under pandemin

10/01/2022

Finland

8 min.

För vuxenutbildarna Omnia i Finland var ett projektbidrag från Utbildningsstyrelsen avgörande för att deras deltagare med låga grundläggande färdigheter skulle kunna fortsätta sin utbildning under pandemin.

kompis

10/01/2022

Norge

6 min.

Spelet Kompis utvecklades för att träna personer i grundläggande kunskaper. När det prövades på en testgrupp visade det sig att målgruppen hade andra behov än man först trott.

Jaako Vuorio

07/01/2022

Finland

8 min.

2015 startade Finland ett handledarsystem (”tutorlärare”) där vissa lärare utbildades i digitala färdigheter och undervisade sina kollegor. Det visade sig vara en lyckträff när pandemin slog till våren 2020.

Nu kommer turen – måske – snart til de kortuddannede

06/01/2022

Danmark

24 min.

Hvorfor er der så stort et mismatch mellem behovet for at få de almene grundlæggende kompetencer på plads og antallet af kortuddannede voksne, der bliver uddannet i Danmark? Det forsøger vi at give et svar på her. Der er mange barrierer i det nuværende system, men lige nu også håb forude.

Korta fakta

05/01/2022

Norden

9 min.

Om grundläggande färdigheter i Norden