Alfarådet

Alfarådet fortsätter arbeta med FN:s hållbarhetsmål nummer 4 “God utbildning – säkerställa inkluderande, rättvis och bra utbildning och främja möjligheter till livslångt lärande för alla”. Hållbarhetsmålet ska utgöra den huvudsakliga ram inom vilken verksamheten 2024 ska förverkligas och förankras. Fokus för det nordiska Alfarådets arbete är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och vilka inte har något av de nordiska språken som modersmål. Alfarådet arbetar för att stärka kunskapen om och ramarna för denna grupps andraspråkslärande och grundläggande läs och skrivinlärning, och för att deras lärande ska bidra till aktivt deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Alfarådet skapar mötesplatser, nätvärkar, diskuterar och utvecklar underlag för att öka och sprida kunskaper om goda arbetsmetoder och om de vuxna inlärarnas förutsättningar i de nordiska länderna. Detta görs i nätverk av vuxenlärare och forskare inom området.

Dette gør netværket I år.

Kontakt

Vigdis Lahaug
vigdis.lahaug@hkdir.no

Sigridur Vilhjalmsdóttir
sigridur@oslomet.no

Arbejder for

Kvalitetsuddannelse

Nyheder

Webinar: Språktesting og konsekvenser for voksne med kort eller ingen formell skolebakgrunn.

14/06/2024

Norge

Den 21. mai 2024 inviterte det nordiske Alfarådet til et webinar med Cecilie Hamnes Carlsen som er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet i Norge. Det var 63 personer fra hele Norden som møtte opp på webinaret.

Basic Literacy Education for Adult Second Language Learners in the Nordic Region

22/08/2023

Danmark

NVL’s Language Council has released new material offering insights into basic literacy education for adult second language learners across the Nordic countries.

Grundläggande litteracitetsutbildning för vuxna andraspråksinlärare i Norden

09/06/2023

Norden

I presentationen presenteras och jämförs utbildningen i grundläggande litteracitet i de nordiska länderna.

Artikler

Verksamhetsplan 2024 – Alfarådet

18/01/2024

Norden

2 min.

Detta skall alfarådet göra 2024

Abdulkhadir Mohamed

28/04/2023

Norden

3 min.

Abdulkhadir Mohamed underviser somaliere på Hyllie Park Folkhögskola i Malmø.

Marianne Eek

28/04/2023

Norden

4 min.

Motivasjon er viktig for språklæring, men er det den viktigste faktoren som kan forklare språklæringsprosessene til voksne nyankomne med liten eller ingen skolebakgrunn?

Rapporter

Events

23/04/2025

00:00

- 00:00

Fysisk,

Sandefjord, Norge

Norsk, Svensk, Dansk, Islandsk, Finsk

The 16th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

21/05/2024

14:00

- 15:30

Online,

Engelsk

Det nordiske Alfarådet inviterer til webinar 21. mai 2024, kl. 14:00-15:30

19/04/2023

12:00

- 12:00

Fysisk,

Halmstad

Engelsk, Svensk, Finsk

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

13/10/2022

10:00

- 16:00

Online,

Svensk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och...

11/11/2021

10:00

- 14:00

Fysisk,

Copenhagen, Denmark

Norsk

Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

03/04/2019

00:00

- 00:00

Fysisk,

Espoo, Finland

Svensk

Flera av föreläsningarna under årets Alfakonferens visas också live på NVLs youtube-kanal. Du hittar dem her . För tider och...

Kontakt

Vigdis Lahaug

Nettverkskoordinator

Netværk: Alfarådet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Land: Norge

Sigridur Vilhjalmsdottir

Nettverkskoordinator

Netværk: Alfarådet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. OsloMet – Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Land: Norge

Elisabet Mörnerud

Netværk: Alfarådet

Hyllie Park Folkhögskola

Land: Sverige

Anna Winlund

Universitetslektor i svenska som andraspråk

Netværk: Alfarådet

Göteborg Universitet

Land: Sverige

Johanna Eriksson

Netværk: Alfarådet

Stockholms universitet

Land: Sverige

Taina Tammelin-Laine

Netværk: Alfarådet

University of Jyväskylä

Land: Finland

Gloria Thorarensen

Administrativ koordinator. Alfarådet

Netværk: Alfarådet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Land: Norge

Susanne Hvidtfeldt

Netværk: Alfarådet

SIRI

Land: Danmark

Sólborg Jónsdóttir

Netværk: Alfarådet

Mímir-símenntun

Land: Island

Kalpana Vijayavarathan

Associate Professor

Netværk: Alfarådet

University of Faroe Islands

Land: Færøerne

Sanna Voipio-Huovinen

Senior adviser/Undervisningsråd

Netværk: Alfarådet

Finnish National Agency for Education, Utbildningsstyrelsen i Finland

Land: Finland