Bæredygtig Udvikling

Nyheder

NVL shares inspiration about education for sustainable living

07/03/2024

Norden

NVL presented current initiatives on the topic of Sustainable Development in Adult Learning during Nordic Summer University’s Winter Symposium on February 16-18 in Odense, Denmark.

Inspiration for Sustainable Development in Adult Learning

22/01/2024

Norden

How can sustainable development be promoted through adult learning? How do the Nordic countries strategically engage in educational initiatives for sustainable development?

Are you working with education for sustainable development?

08/03/2023

Norden

Do you want to learn from other Nordic organisations with experience in the field of education for sustainable development?

Håndbog i Learning Labs

25/01/2023

Norden

BIC-projektet har udgivet publikationen ”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”

New models for sustainable development lifestyles

23/11/2022

Sverige

A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

New models for sustainable development lifestyles

22/11/2022

Sverige

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”

28/09/2022

Danmark

Et unikt bottom up og tværsektorielt samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling.

Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling

09/09/2022

Danmark

Ny rapport påpeger centrale pointer, der kan være medvirkende til at opkvalificering af arbejdsmarked i forhold til den grønne omstilling ikke sker i dag.

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

22/04/2022

Norden

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

How to become a more sustainable network?

21/10/2020

Norden

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.