Bæredygtig Udvikling

Nyheder

Are you working with education for sustainable development?

08/03/2023

Norden

Do you want to learn from other Nordic organisations with experience in the field of education for sustainable development?

Håndbog i Learning Labs

25/01/2023

Norden

BIC-projektet har udgivet publikationen ”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”

New models for sustainable development lifestyles

23/11/2022

Sverige

A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

New models for sustainable development lifestyles

22/11/2022

Sverige

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”

28/09/2022

Danmark

Et unikt bottom up og tværsektorielt samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling.

Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling

09/09/2022

Danmark

Ny rapport påpeger centrale pointer, der kan være medvirkende til at opkvalificering af arbejdsmarked i forhold til den grønne omstilling ikke sker i dag.

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

22/04/2022

Norden

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

How to become a more sustainable network?

21/10/2020

Norden

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.