NVL Digital Arbejdsliv

Nyheder

Digital omstilling i arbeidslivet – hvordan kan det fungere i praksis?

07/05/2024

Norge

Få et overblik over de nyeste materialer fra NVL’s netværk om digitalisering i arbejdslivet

New Report on Digital Competences in Tomorrow´s Working Life

10/11/2023

Norden

The report identifies challenges and solutions regarding digital transformation in small and medium-sized companies in the industry.

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

26/06/2023

Norden

Dette er hovedbudskapet i den nye forskningsrapporten Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling. Rapportens fem anbefalinger er basert på en kvalitativ undersøkelse av små og mellomstore industribedrifter i de fem nordiske land. Medarbeidere med og uten fagbrev, samt deres ledere har blitt intervjuet.

Styrking av fagskolers evne til å møte arbeidslivets behov

21/02/2023

Norge

Fagskolene må bli enda bedre til å tilpasse sine utdanningstilbud til arbeidslivets kompetansebehov.

Partene i arbeidslivet samlet igjen i Kompetansepolitisk råd

09/08/2022

Norge

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe samlet før sommerferien de sentrale arbeidslivsorganisasjonene til samtale om kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i Norge.

Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

07/07/2022

Norge

Det norske kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring» tirsdag 14.juni.

En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

20/05/2022

Norge

Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.