Netværket for validering

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden.

Dette gør netværket I år.

Kontakt

Agnetha Kronqvist
+46 0733 773 269
agnetha.kronqvist@skolverket.se

Arbejder for

Kvalitetsuddannelse
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Nyheder

Managing and organising activities and solving problems are examples of transversal skills.

22/09/2023

Norden

The project results provide support to practitioners and counsellors, as well as, other stakeholders and strengthen cross-sector cooperation between practitioners, policy-makers and other stakeholders in order to build coherent VNFIL systems.

Policy-Brief

29/08/2023

Norden

This Policy brief highlights the importance of being able to follow up and quantify the validation activities conducted in the Nordic countries, as well as to enable research and impact studies that can provide a basis for political priorities.

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

15/06/2023

Norge

NVL arrangerte webinar 13. juni om kvalitetskompass for realkompetansevurdering (validering), med fulltallig deltakerliste.

Artikler

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Camilla Ernkran och Jamie Duncan

07/08/2023

Åland

6 min.

EU antog 2022 en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. I praktiken är det rekommendationer som ska vara till hjälp för länder, utbildningsanordnare och företag i processen att utveckla mikromeriter på ett likartat sätt. Det hoppas man kan bidra till att skapa förtroende för mikromeriter.

The conference Making all Skills Visible, 24-25 May

23/06/2023

Norden

8 min.

More than 100 participants from 19 countries discussed validation policies at the European Making all Skills Visible conference on May 24 and 25 in Stockholm.

Rapporter

Events

Kontakt

Agnetha Kronqvist

National koordinator - Sverige

Netværk: Validering

Skoleverket

,

Sverige

,
Ålands landskapsregering logo

Netværk: Validering

Ålands landskapsregering

,

Åland

,
Timo Halttunen

Netværk: Validering

University of Turku

,

Finland

,
Ålands Gymnasium logo

Netværk: Validering

Ålands yrkesgymnasium

,

Åland

,
Kruse

Netværk: Validering

Undervisningsstyrelsen

,

Færøerne

,
Bodil Lomholt Husted

Netværk: Validering

VIA University College

,

Danmark

,
Per Andersson

Netværk: Validering

Linköpings Universitet

,

Sverige

,
Fjóla María Lárusdóttir

National koordinator - Island

Netværk: Validering, Vejledning

Arbeidslivets opplæringssenter

,

Island

,
Arbeidslivets opplæringssenter logo

Netværk: Validering

Arbeidslivets opplæringssenter

,

Island

,
Trond Birger Fitje

Direktoratet

Netværk: Validering

Høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

,

Norge

,
Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet logo

Netværk: Validering

Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

,

Danmark

,
Kistâra Motzfeldt Vahl

Netværk: Validering

Naalakkersuisut

,

Grønland

,

Mere info

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass for Vurdering af Realkompetencer

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af validerings procedurer så vel som for praktikere (bedømmere, vejledere og koordinatorer), som arbejder med realkompetencevurdering. Redskaberne gør det muligt for dig at danne og at printe en udviklingsplan, mens du arbejder med den.