Netværket for validering

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden.

Dette gør netværket I år.

Kontakt

Agnetha Kronqvist
+46 0733 773 269
agnetha.kronqvist@skolverket.se

Arbejder for

Kvalitetsuddannelse
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Nyheder

Europeisk politisk samstämmighetsrapport

12/12/2023

Norden

Projektresultaten ger stöd till praktiker och vägledare, såväl som andra intressenter och stärker det tvärsektoriella samarbetet mellan praktiker, beslutsfattare och andra intressenter för att bygga sammanhängande valideringssystem.

Managing and organising activities and solving problems are examples of transversal skills.

22/09/2023

Norden

The project results provide support to practitioners and counsellors, as well as, other stakeholders and strengthen cross-sector cooperation between practitioners, policy-makers and other stakeholders in order to build coherent VNFIL systems.

Policy-Brief

29/08/2023

Norden

This Policy brief highlights the importance of being able to follow up and quantify the validation activities conducted in the Nordic countries, as well as to enable research and impact studies that can provide a basis for political priorities.

Artikler

Tommy Hauglid

25/03/2024

Norge

13 min.

– If you get the opportunity to have your prior learning assessed, take it! It was a fantastic way to be assessed and move forward after a long sick leave and the threat of disability. It’s great to be able to go straight into a healthcare programme without first completing two years of upper secondary school, says Tommy Hauglid, 53,...
Kaj Sandvik från Optimaplus, Linda Fransson från Gnosjö Automatsvarvning och Jonas Sandlin från FCV möts på Åland i samarbete med NVL. Foto: Marika Kvarnström

14/03/2024

Finland

9 min.

Yrkesakademin i Österbotten börjar utföra branschvalidering enligt en beprövad svensk modell. Företagaren Jonas Sandlin har fått ensamrätt på den i Finland och flera finländska utbildningsinstitutioner visar intresse.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...

Rapporter

Events

Beklager! Her findes pt. ingen events. Se alle kommende NVL events her.

Kontakt

Agnetha Kronqvist

National koordinator - Sverige

Netværk: Validering

Skolverket

Land: Sverige

Timo Halttunen

Netværk: Validering

University of Turku

Land: Finland

John Dalsgarð

Kontaktperson – Færøerne

Netværk: Validering

Undervisningsstyrelsen

Land: Færøerne

Ålands Gymnasium logo

Netværk: Validering

Ålands yrkesgymnasium

Land: Åland

Bodil Lomholt Husted

Netværk: Validering

VIA University College

Land: Danmark

Per Andersson

Netværk: Validering

Linköpings Universitet

Land: Sverige

Fjóla María Lárusdóttir

National koordinator - Island

Netværk: Validering, Vejledning

Arbeidslivets opplæringssenter

Land: Island

Arbeidslivets opplæringssenter logo

Netværk: Validering

Arbeidslivets opplæringssenter

Land: Island

Trond Birger Fitje

Direktoratet

Netværk: Validering

Høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Land: Norge

Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet logo

Netværk: Validering

Børne- og Undervisningsministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Land: Danmark

Kistâra Motzfeldt Vahl

Netværk: Validering

Naalakkersuisut

Land: Grønland

Charlotte Troelsen

Lektor

Netværk: Validering

VIA University College

Land: Danmark

Therese Sjöblom

MSc

Netværk: Validering

Högskolan på Åland

Land: Åland

Helén Björnsdotter

Utredare

Netværk: Validering

Myndigheten för yrkeshögskolan

Land: Sverige

Mere info

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass for Vurdering af Realkompetencer

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af validerings procedurer så vel som for praktikere (bedømmere, vejledere og koordinatorer), som arbejder med realkompetencevurdering. Redskaberne gør det muligt for dig at danne og at printe en udviklingsplan, mens du arbejder med den.