Validering

Artikler

Tommy Hauglid

25/03/2024

Norge

13 min.

– If you get the opportunity to have your prior learning assessed, take it! It was a fantastic way to be assessed and move forward after a long sick leave and the threat of disability. It’s great to be able to go straight into a healthcare programme without first completing two years of upper secondary school, says Tommy Hauglid, 53,...
Kaj Sandvik från Optimaplus, Linda Fransson från Gnosjö Automatsvarvning och Jonas Sandlin från FCV möts på Åland i samarbete med NVL. Foto: Marika Kvarnström

14/03/2024

Finland

9 min.

Yrkesakademin i Österbotten börjar utföra branschvalidering enligt en beprövad svensk modell. Företagaren Jonas Sandlin har fått ensamrätt på den i Finland och flera finländska utbildningsinstitutioner visar intresse.

Tommy Hauglid

14/02/2024

Norge

13 min.

– Får du muligheten til å bli realkompetansevurdert, så ta imot! Det var en fantastisk måte å bli vurdert på, og komme seg videre etter lang sykemelding og fare for uførhet. Så utrolig bra å kunne gå rett på helsefagutdanning uten først å ta to års videregående skole, sier Tommy Hauglid (53) i Sørreisa. Nå er han i full jobb,...
Verksamhetsplan 2024 – Validering

18/01/2024

Norden

2 min.

Detta skall valideringsnätverket göra 2024

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Camilla Ernkran och Jamie Duncan

07/08/2023

Åland

6 min.

EU antog 2022 en europeisk strategi för mikromeriter för livslångt lärande och anställbarhet. I praktiken är det rekommendationer som ska vara till hjälp för länder, utbildningsanordnare och företag i processen att utveckla mikromeriter på ett likartat sätt. Det hoppas man kan bidra till att skapa förtroende för mikromeriter.

The conference Making all Skills Visible, 24-25 May

23/06/2023

Norden

8 min.

More than 100 participants from 19 countries discussed validation policies at the European Making all Skills Visible conference on May 24 and 25 in Stockholm.

Konferensen Skills meetup

05/05/2023

Sverige

10 min.

Vi lever i en tid av förändring. Så inledde generaldirektören för Yrkeshögskolan, Thomas Persson, den tre dagar långa konferensen Skills Meetup Sweden. Nästan 400 personer från branscher och myndigheter i Sverige och Norden deltog.

Verksamhetsplan 2023 – Validering

09/03/2023

Norden

2 min.

Detta skall valideringsnätverket göra 2023

Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans

21/12/2022

Åland

7 min.

Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.

Jens Bjørnåvold

30/08/2022

Norden

11 min.

At the 4th VPL Biennale in Reykjavik in May, Jens Bjørnåvold was honoured. He received the Egg of Life as an award for his lifetime achievement. For many he is the father of validation. He dislikes this term, and refutes it firmly, saying that there were at least a couple of hundred parents at the Biennale, and many others out...
Det nytter å lære og utvikle validering sammen

04/05/2022

Island

8 min.

Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på...
Nytt projekt vill göra allt lärande mer synligt

16/03/2022

Sverige

6 min.

Hur gör vi för att till exempel branschcertifieringar och andra icke-formella kvalifikationer ska kunna värderas på samma sätt i olika länder? Detta undersöks just nu i ett Erasmus+-projekt.

Möjligheten till validering av fritidsverksamhet från tidig ålder kan sporra unga till aktivt deltagande i 4H-verksamhet.

02/03/2022

Finland

7 min.

I Finland har 4H skapat en plattform där man validerar kurser från tredje sektorn. Nu kan deltagarna redan i unga år få Open Badge och studiepoängsrekommendationer för kurser inom till exempel arbetslivsträning.

Utbildningar som berör medborgarnas säkerhet är exempel på kurser som numera kan valideras i samarbete med SFV:s studiecentral i Helsingfors. Fotograf: Karin Lindroos.

02/03/2022

Finland

6 min.

Många gläds över möjligheten att få studiepoäng från fria bildningen och tredje sektorn. I Finland är kompetensmärken ett verktyg i processen. Men är det rätt väg att gå?

Östergötland får valideringen på plats med nordisk modell

03/02/2022

Norden

10 min.

Den nordiska kvalitetsmodellen för validering, som utvecklades av NVL:s expertnätverk för validering, ligger till grund när tretton kommuner i Östergötland utvecklar sitt arbete med validering.

Yrkesopplæring med fagbrev

31/01/2022

Island

6 min.

Arbeidslivets opplæringssenter på Island er i ferd med å fullføre et pilotprosjekt om realkompetansevurdering i samsvar med næringslivets kriterier. Prosjektet ga de ansatte i noen virksomheter mulighet til å få ferdighetene sine vurdert og bekreftet med fagbrev.

Netværket plan for Validering

27/12/2021

Norden

16 min.

Detta skall valideringsnätverket göra 2022

Kompetanse i skogen øker effektiviteten og sparer drivstoff

09/11/2021

Norge

7 min.

En skogsmaskinfører håndterer en «monstermaskin» som hogger, kvister og kjører fram svære trær i en fart som kan forskrekke gamle tømmerhoggere. God kompetanse betyr at arbeidet blir utført effektivt og i tråd med regler og forskrifter. Drivstofforbruket reduseres også.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir

25/05/2021

Island

15 min.

Nylig avsluttet et pilotprosjekt om realkompetansevurdering mot standarder i arbeid, som Arbeidslivets opplæringssenter ledet i samarbeid med Iceland Business (SA) og Islands LO (ASÍ). Prosjektet fikk støtte fra Opplæringsfondet. Prosjektet fokuserte på arbeid som ikke krever formell utdanning og anses blant det som vil bli ganske forandret i nær framtid.

Utbildningen i validering gav mig en otrolig skjuts framåt

17/05/2021

Sverige

7 min.

För komvuxläraren Nina Lindberg blev utbildningen i validering både en aha-upplevelse och en bekräftelse på att hon tänkte rätt.

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

17/05/2021

Sverige

3 min.

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Anni Karttunen

23/03/2021

Norden

5 min.

NVL:s nya kvalitetskompass ska hjälpa professionella att säkra kvalitén i sitt arbete med validering.

Många fina ord, men också fler samarbeten

15/02/2021

Sverige

8 min.

Den 21 januari samlades sex svenska myndigheter på Zoom för att tala om hur de kan ska samarbeta för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande.

”Kompetence” er nøgleord i ny grønlandsk beskæftigelsesstrategi

25/01/2021

Danmark

7 min.

Grønland vil med særligt fokus på kompetenceudviklingskurser forhindre en øget strukturel ledighed og en deraf voksende kløft mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdskraftefterspørgslen.

Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik.

09/12/2020

Sverige

6 min.

Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

Ninni Andersson

29/09/2020

Sverige

13 min.

Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

Deltakere i paneldiskusjonen: Pär Sellberg, Anni Karttunen, Arna Jakobína Björnsdóttir, Hannes G. Sigurðsson, Halldór Grönvold, og Flosi Eiríksson, som ledet seminaret.

07/10/2019

Island

16 min.

Er arbeidsplassen læringsarena? Lærer vi nytt ved å løse arbeidsoppgaver? Det mener arbeidsmarkedets parter på Island.

Haukur Har∂arson

04/10/2017

Norden

6 min.

I løbet af de seneste år er udviklingen af arbejdet med anerkendelse eller validering af voksnes uformelle og ikke-formelle læring gået stærkt og behovet for professionalisering af de som arbejder inden for området er vokset i takt med udviklingen.