Dagfinn Høybråten
Norden 
13-11-2017 

TILLIT – det nordiske gullet

– Hovedpoenget er ganske enkelt at våre relativt små land står sterkere sammen enn vi gjør alene.

Sverige 
03-11-2017 

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Norden 
18-10-2017 

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden

Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

Norden 
31-03-2017 

Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

NORDISK KONFERANSE I BERGEN 13 - 14 NOVEMBER 2017

Norden 
22-03-2017 

Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts

Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

Norden 
02-11-2016 

En ny svan är född

Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

Norden 
29-06-2016 

Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

Norden 
07-04-2016 

Inspiration til samarbejd

Hur kan man fremme basale færdigheder hos voksne, for eksempel inden for læsning, skrivning, tal og it?

Mobiliteten bland lärare och studerande är en av grundstenarna för nordiskt samarbete, säger Ulla-Jill Karlsson på undervisnings- och kulturministeriet.
Finland 
08-02-2016 

Intensivare samarbete motverkar stängda gränser

Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

Norden 
02-12-2015 

Nordplus Voksen informerar

Få inspiration til nordiske projekter indenfor voksenlæring.

Norden 
04-11-2015 

Ný norræn samstarfsáætlun

Norræna ráðherranefndin um menntun og rannsóknir (MR-U) hefur samþykkt nýja samstarfsáætlun: Gæði og mikilvægi menntunar og rannsókna  sem öðlast gildi 2015.

Norden 
27-10-2015 

Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna

I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.

Norden 
27-10-2015 

Implementation of National Qualification Frameworks

MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES

Norden 
22-10-2015 

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.

Norden 
05-10-2015 

Nytt samarbetsprogram

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) har besluttet et nytt samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning», gjelder fra 2015.

Norden 
14-04-2015 

Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Norden 
27-10-2014 

Tavoitteet korkealla: kestävä kehitys koulutuksessa

Nyt käynnissä on uusi kestävän kehityksen täydennyskoulutusohjelma, jonka aiheena on kehityksen ja muutoksen edistäminen paikallistasolla.

Norden 
24-10-2014 

Höga mål: hållbarhet i undervisningen

Ny nordisk fortbildning satsar på bättre resultat för initiativ inom hållbar utveckling i Norden.

Norden 
08-10-2014 

Making learning visible in the Nordic countries

Rapport om implementering av EQF (European Qualifications Network) och NQF (National Qualifications Network) i de nordiska länderna. Nordiska Ministerrådet, 2014

Danmark 
30-09-2014 

Jakter på holdbar nordisk velferd

Nordisk Ministerråd er nå halvveis i programmet «Holdbar Nordisk velferd» som er en av deres hovedsatsinger.

Norden 
15-09-2014 

Sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Det islandske formandskabs prioriteringer bygger på Nordisk Ministerråds prioritet om Grøn Vækst, programmet Holdbar Nordisk Velfærd, strategier og handlingsplaner om kultursamarbejde, uddannelse og forskning samt børn og unge.

Norden 
15-09-2014 

Sammen er vi stærkere

De nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejdet den 6. februar 2014

Norden 
25-06-2014 

Työmarkkinaliikkuvuus Pohjoismaissa

– säännellyt ammatit ja hyvinvointipalveluammatit

Norden 
18-06-2014 

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

– Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

 
06-06-2014 

Arbejdsmarkedsmobilitet i Norden

NMR 2014
DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet.

Norden 
28-05-2014 

Virtir hagfræðingar leggja mat á norræna módelið

Norræna módelið er fýsileg aðferð til þess að takast á við efnhagslegar og félagslegar áskoranir sem fylgja alþjóðlegri samkeppni, gagngerri tæknibyltingu og hækkandi meðalaldur íbúanna. Þetta er álit virtra norrænna hagfræðinga sem birt er í nýrri skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar.

Norden 
27-05-2014 

Johtavat taloustieteilijät uudelleenarviovat pohjoismaisen mallin

Pohjoismainen malli on edelleen houkutteleva tapa lähestyä globaalin kilpailiun, teknologisten mullistusten ja ikääntyvän väestön luomia taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Näin toteaa joukko arvovaltaisia pohjoismaisia kansantaloustieteilijöitä Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa raportissa.

Norden 
22-05-2014 

Ledande ekonomer omvärderar den nordiska modellen

Den nordiska modellen fortsätter att vara ett attraktivt sätt att närma sig de ekonomiska och sociala utmaningar som skapas av global konkurrens, omvälvande teknologiska förändringar och en åldrande befolkning. Det konstaterar en rad erkända nordiska nationalekonomer i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

 
19-05-2014 

Konferens: Framtidens lärare - en profession vid ett vägskäl

Lärarnas professionella utveckling står i fokus vid en nordisk konferens på Island 13-14 augusti.

Norden 
28-03-2014 

Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

Norden 
25-03-2014 

Pohjoismainen työssäoppimishanke käynnissä

Suuri pohjoismainen työssäoppimishanke on nyt täydessä vauhdissa. Hanke on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaa kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin Lillestrømissä 11. - 12. maaliskuuta.

Norden 
25-03-2014 

Muista ilmoittautua Pohjoismaisia siltoja -konferenssiin!

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikin Harpa-keskuksessa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen.

Norden 
25-03-2014 

Fullur gangur í LPA-verkefninu

Nú er unnið af fullu afli við stóra norræna verkefnið LPA – um nám á vinnustað (Læring på arbeidsplassen) sem er liður í áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra norræna velferð. Annar fundur aðstandenda verkefnisins var haldinn í Lilleström í Noregi 11.-12. mars.

Norden 
25-03-2014 

Husk registering for Nordiske Broer!

Nordiske broer konferansen blir holdt i Harpa i Reykjavik 10 og 11 juni 2014 som Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet.

Norden 
25-03-2014 

LPA-prosjekt i full gang

Det store nordiske prosjektet LPA - Læring på arbeidsplassen - er en del av Nordisk Ministerråds program "holdbar nordisk velferd" er nå i full gang. Prosjektet hadde sin andre møteplass i Lillestrøm 11.-12. mars.

Island 
06-03-2014 

„Frodig – livskraft“ - Islands formannskapsplan i NMR i 2014

Utdannings- og kulturdepartementet har offentliggjort sitt Sektorprogram – kultur, utdanning, vitenskap og ungdom – i Islands formannskapsår i Nordisk Ministerråd (NMR).

Island tok over formannskapet i Nordiske Ministerråd ved årsskiftet 2014.

Norden 
26-02-2014 

Norrænar brýr um nám fullorðinna

Norræna ráðherranefndin og Norræna tengslanetið um nám fullorðinna bjóða til formennskuráðsstefnu Íslendinga Norrænar brýr um nám fullorðinna, í Reykjavík 10. og 11. júní 2014.

Norden 
25-02-2014 

Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikissa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on "Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen".

 
20-02-2014 

Tre nya Nordic Masters-utbildningar startar

Tre nya Nordic Master Program har tilldelats cirka en miljon danska kronor var – Nordic Master in Cold Climate Engineering, Glass Design och Joint Nordic Master in Cultural Leadership.

Den danska barn- och undervisningsministern, Christine Antorini deltar i den nordiska skolkonferensen på Bella Center i Köpenhamn.
Norden 
19-01-2014 

Stor konferens om den nordiska skolan

Norden visar vägen med en stor konferens i Köpenhamn om utmaningar och styrkor i de nordiska utbildningarna.

Norden 
03-01-2014 

Lär om lärande på arbetsplatser

Norden behöver säkra kvaliteten på lärlings- och praktikplatser och öka andelen elever som fullföljer utbildningen på gymnasienivå. Därför startar ett treårigt projekt som ska stimulera erfarenhetsutbyte och dialog om kvalitet i lärande på arbetsplatser. Projektet arrangerar Mötesplatser i Norden och det första hölls 13-14 november 2014 i Stockholm.

Finland 
26-11-2013 

Vertaileva pohjoismainen aikuiskoulutuskartoitus

Kartoitus Pohjoismaissa, Grönlannissa, Ahvenanmaalla ja Färsaarilla tarjolla olevan ISCED 3 -tason aikuiskoulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä.

 
25-11-2013 

Menntun fullorðinna

Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 
20-11-2013 

Uddannelse for voksne

Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde og børnebogsforfatter taler om den nye børne- og ungdomslitteraturpris i NORDENs telt på Folkemødet lørdag den 15. juni
Norden 
04-06-2013 

Norden på Folkemøde på Bornholm 15. juni

15. juni er Folkemøde på Bornholm på Cirkuspladsen i Allinge. Nordisk MInisterråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond har et eget telt på pladsen.

Norden 
24-03-2013 

Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

NMR 2013
DAMVAD har på opdrag af EK-U gennemført en undersøgelse om mobilitet inden for lovregulerede erhverv og velprofessioner i Norden. Blandt rapportens hovedkonklusioner er at systemet for lovregulering i Norden generelt er velfungerende, og endda bidrager til at fremme den internordiske mobilitet på arbejdsmarkedet.

Danmark 
26-09-2012 

Fagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

Norden 
01-08-2011 

Kreativitet og innovation

- Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

Norden 
29-11-2009 

Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.

Norden 
01-08-2008 

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

Publicerad 2011
I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

Norden 
01-08-2008 

Nordic prison education

(TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

Norden 
01-08-2005 

Norden som global vinderregion

Publicerad 2005
HTML