Registrering er bindende.
Konferansen Nordiske broer for livslang læring finansieres av Nordisk Ministerråd. Deltakerne må selv betale for reise og opphold. 
 
Vi gjør oppmerksom på at, om nødvendig, vil arrangøren/NVL måtte begrense antall deltakere fra enkelte land, institusjon eller sektor for å sikre en bred representasjon i hele Norden. Det finnes 300 plasser på konferansen. Om deltakerregistrering fra enkelte land eller sektorer overstiger organisatorenes retningslinjer om antall, kan venteliste etableres.  Hvis det blir aktuelt vil informasjon om det være tydelig her på siden for registrering. De som registrer seg etter dette kan komme på venteliste og får beskjed om det per registrert e-post. 
 
Vi gjør oppmerksom på at de som ikke kommer eller avbestiller etter den 9. mai blir belastet med NOK 1000 til organisatoriske omkostninger.
 
For å fullføre registreringen må du klikke på knappen - SEND REGISTRERING. Du vil deretter få bekreftelse til din e-postadresse på at din registrering er mottatt.

Registration is binding.

The conference Nordic Bridges for Lifelong learning is supported by the Nordic Council of Ministers and is free of charge. Participants must pay for travel and accommodation themselves. See Practical Information. 

We would like to inform you that, if necessary, the organizer / NVL will have to limit the number of participants from the same institution, sector or a certain country to ensure a broad and equal representation from all the Nordic countries. The maximum number of participants is 300. If the interest exceeds the amount of places available, a waiting list will be established. The information will in that case be clearly visible on the conference website. Those who register after the waiting list has been established will be contacted by an e-mail saved in the registration form.

Please, note that a fee of NOK 1000 to cover the organizational costs will be required in case of no show and for those who cancel their participation later than May 09, 2014. 

To complete the registration, please, click on the button - SEND REGISTRERING. You will then receive confirmation of your registration to your e-mail address.

 

 

  • Program den 10. juni kl. 09.00 – 12.00
  • Studiebesøk
  • Programme - June 10. at 09.00 – 12.00
  • Study visits
  • Deltakelse i studiebesøk
  • Velg en av følgende:

  • Participation in the study visits
  • You can choose one of the following:

 

 

(Dette er ikke hotellbooking)

Informasjon kun for arrangøren.

(This is NOT a hotel booking)

Information only for the use of the organizers.