Foto: Oslo Region Alliance
Norge 
18-09-2019 

Få ny forståelse for bærekraftig byutvikling

Hvordan unngå at klimakutt innskrenker friheten og livskvaliteten vår? Kan radikale miljøløsninger kombineres med bedre livskvalitet og demokratisk deltakelse?

Norge 
18-09-2019 

Podcast: Lærekraftig utvikling

En podcast om utredningen "Lærekraftig utvikling" og behovet for kompetanse og etterutdanning.

Å kunne forklare eget fag på en måte som gjør at kolleger med annen faglig bakgrunn  forstår gir grunnlag for å finne nye løsninger. Foto: Pexels
Norge 
10-09-2019 

Gode kommunikasjonsferdigheter aller viktigst for norske virksomheter

Sjefer ser etter medarbeidere som kommuniserer godt, ifølge ferske tall fra Kompetanse Norges årlige undersøkelse "Virksomhetsbarometeret om norske virksomheters rekrutterings- og kompetansebehov".

Foto: Pexels
Norge 
06-08-2019 

Tre av ti: «Har ikke behov for å lære noe nytt i jobben»

Dette er et av funnene i den siste rapporten – med tall fra 2018 - fra Norges største årlige spørreundersøkelse om voksnes læring (Lærevilkårsmonitoren).

Norge 
23-07-2019 

Norge 2019

Den norske Regjering er i gang med en trinnvis utvikling av en ny kompetansereform i arbeidslivet – «Lære hele livet». Stortingsmelding om reformen er ventet våren 2020.

Prosjektgruppen bak PaaD-prosjektet, fra venstre: Jørgen Grubbe, Monnet-gruppen, Danmark (prosjektleder), Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Sverige, Hrobjartur Arnason, IS-Nám, Island, Deirdre Hansen, Fjarnám Lifelong Learning Center Klaksvik, Færøyene, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, og Carola Eklund, Landskapsregjeringen Åland.
Norge 
03-07-2019 

Tilgang til utdanning hjemmefra

– en joker i framtidens kunnskapssamfunn

Hringsjá, opplærings- og arbeidsrehabilitering åpner nye muligheter for folk som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, Helga Eysteinsdóttir er forstander.   Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir.
Island 
19-06-2019 

Hringsjá, en mulighet til bedre liv

Arbeid og aktivitet har vist seg å ha en god virkning på helsen og er derfor viktig for mange som har vært utsatt for rusproblemer, psykiske og/eller fysiske helseproblemer, som kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen.

Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling
Norge 
10-06-2019 

Lærekraftig utvikling

Markussen-utvalget anbefaler en dreining i synet på utdanning og kompetanse, i form av en kompetansemodell der vi lærer hele livet – og jobber underveis.

Jan Tore Sanner. Foto: Flickr
Norge 
30-05-2019 

Økte bevilgninger til bedre kvalitet i fagskolene

Den norske Regjerings satsning på fagskolene styrkes med 40 millioner kroner. Målet er både økt kvalitet og bedre samsvar mellom utdanningsinnhold og arbeidslivets kompetansebehov.

Nettskolen Finnmark har kontor ved Nordkapp videregående skole i Honningsvåg
Norge 
22-05-2019 

Fleksibel vei fram til fagbrev

Geografisk avstand og spredt bebyggelse er en utfordring for både elever og skoler i et fylke som Finnmark, men de finner gode løsninger.

Elisabeth Leiknes Hansen er prosjektleder for Nettskolen i Finnmark. Sammen med 11 andre fylkeskommunale nettskoler er Finnmark medlem i organisasjonen Fleksibel utdanning Norge. Dette bringer Elisabeth til Oslo en gang imellom, som her en dag i slutten av april.
Norge 
22-05-2019 

Finnmark satser på nettskole for å overkomme store avstander

Er du voksen og står uten videregående skole, har du rett til å få slik skolegang. Det er norsk lov, og ansvaret ligger hos fylkeskommunen. I det nordligste fylket, Finnmark, er det over 19000 personer som ikke har eksamen fra videregående skole. En formidabel utfordring, både organisatorisk og økonomisk.

Norge 
15-05-2019 

Kompetansepåfyll for 16 millioner til industri- og byggenæringen

Den norske Regjering støtter utvikling og utprøving av fagskoleutdanning innen digitalisering og automatisering for å møte kompetansebehov.

Dialogweb har møtt Tormod Skjerve på arbeidsplassen hans i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vi utfordrer vi han på de faste spørsmålene som alle «profiler i Norden» må svare på, samtidig som vi får lære litt mer om hva balansemodellen går ut på. Tormod Skjerve. Foto: Virke.
Norge 
14-05-2019 

Tormod Skjerve - en stødig og kompetent "balansekunstner"

Tormod Skjerve kan mer om kompetanse i arbeidslivet enn de fleste andre. Arbeidet hans med å beskrive kompetanse oppnådd på arbeidsplassen er så banebrytende at han nylig stod med en pris i hendene på Biennalen for validering i Berlin.

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel, tatt på første møte i København i desember 2018. Foto: Terje Røstvær
Norden 
30-04-2019 

Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler

Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

Finland: Ammattiopisto Spesia, Johanna Lähdeaho.   Island: Solveig Frida Kærnested. Gudrun Magnea Gudnadottir. The Prison and Probation Administration.  Norge: Geir Syvertsen. Østfold fylkeskommune.  Danmark: Louise Hasselbalch Paludan. Stine Goth Nesgaard. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sverige: Bjarne Forså, Monica Heurlin. Kriminalvarden.
Norden 
30-04-2019 

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018

Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

Norden 
30-04-2019 

Realkompetansevurdering i Norden

– sammenheng mellom mennesker og politikk

Engasjerte kursdeltakere på Litteraturhuset i Oslo, fredag 5. april. Foto: Hróbjartur Árnason
Norge 
23-04-2019 

Kreativitet viktig for samskapende læringsprosesser

Fulltegnet seminar om Engasjerende kursdesign for voksenlærere ble arrangert i Oslo i april. Hvordan skape engasjement, samarbeid og samskapning? Kursleder Hróbjartur Árnason demonstrerte dette gjennom kursets oppbygging og innhold.

Norden 
09-04-2019 

Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

Her er en av simulatorene som brukes til virtuell prototyping, som handler om å prøve ut og  optimalisere et produkt før en fysisk prototype bygges. Det er billigere å finne eventuelle  feil digitalt, enn etter at produktet er bygget. Foto: Tom Christian Dahl
Norge 
05-04-2019 

Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse gis økonomisk støtte

Tilskudd til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet.

Karriereveiledning og realkompetansevurdering inngår i aktivitetsprogrammet Foto: Bård Gudim for Kompetanse Norge
Norge 
01-04-2019 

Gode tilbakemeldinger på aktivitetsprogram for flyktninger

På mottakene får nyankomne flyktninger et fulltidsprogram med mange aktiviteter og kvalifiseringstilbud, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kompetansekartlegging og karriereveiledning.

– Vi bruker det momentumet som europeisk miljøhovedstad gir oss til å satse på og forsere investeringer i nullutslippsteknologi, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl. Foto: Marianne Alfsen.
Norge 
14-03-2019 

Oslo – europeisk rollefigur på vei inn i det grønne skiftet

Tre ganger grønt. Grønn økonomi. Grønne omgivelser. Grønn byutvikling. Alt sammen i den grønne europeiske miljøhovedstaden. European Green Capital, sier EU, som ga denne æren og oppgaven til Oslo i 2019.

Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
Island 
25-02-2019 

Islands formannskap fokuserer på de unge, havet og bærekraftig turisme

Nordiske interesser og nordiske verdier skal gjennom samarbeid styrkes i en globalisert verden.

Teknologi for livslang læring – fjernt, nært og simulert. Foto: Teknologirådet
Norge 
19-02-2019 

Teknologi skaper læringsutfordringer – og teknologi er løsningen…

Dersom vi vil ha en sunn økonomi og et demokrati hvor folk kjenner seg nyttige og inkludert, må vi ikke tenke på utdanning på samme måte som vi tenker på å lære å sykle, at det gjøres en gang for alle.

Uten den støtten, oppmuntringen og motivasjonen som veilederne ytet ville jeg ikke lykkes, sa Uni Þór Einarsson når han mottok utmerkelsen. Frae.is
Island 
31-01-2019 

Realkompetansevurderingen var avgjørende for forbilde

Uni Þór Einarsson fikk utmerkelsen som blir tildelt voksne som har oppnådd fremragende resultater i utdanning og styrket sin stilling på arbeidsmarkedet. Med sterk vilje og stor utholdenhet besto Uni Þór svenneprøve som mekaniker med glans høsten 2017. Hans mål er ikke bare å fullføre svenneprøve som mekaniker men også som dreier og rørlegger og fortsette studier på teknisk høyskole.

Foto: Bildningsalliansen.fi
Norge 
18-01-2019 

oMOOC – kollektiv læring på nett

Bli med på webinaret "oMOOC – kollektiv læring på nett" 7. februar fra 1400-1500

Tynset studie- og høgskolesenter holder til på Nord-Østerdal videregående skole. Leder May Tove Dalbakk forteller om godt samarbeid både med videregående skole, næringslivet og kommunene i regionen.
Norge 
15-01-2019 

Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset

Nyskapningen Norsk helsearkiv åpner i nytt bygg på Tynset i april. Et arkiv som dette er ikke noe mindre enn en verdensbegivenhet. Sykehistoriene til en hel befolkning gjennom generasjoner blir å finne i arkivet. Dette blir et eldorado for helseforskningen.

- Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato, sier ekspedisjonssjef Morten Rosenkvist i Kunnskapsdepartementet:  Foto: Marte Garmann.
Norge 
27-11-2018 

Nå gjelder det å lære hele livet

Kompetansepolitisk råd i Norge har vært i drift i ett år. Innspill til den nye kompetansereformen, med tittelen «Lære hele livet», er en viktig sak for rådet.

Kan vi få fram gode bilder av hvilken kompetanse den enkelte må ha i framtiden? Det jobbes aktivt i de nordiske land for å få fram kompetansebehovsanalyser for landet som helhet. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
27-11-2018 

Nordiske land analyserer framtidens behov for kompetanse

Den norske regjeringen har systematisert arbeidet med kompetanseutvikling i befolkningen gjennom Kompetansepolitisk strategi og Kompetansepolitisk råd.

Fotograf: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Norge 
20-11-2018 

Verdens første lærerutdanning på lulesamisk og sørsamisk

Nord universitet i Bodø har satt i gang lærerutdanning for de to minoritetsspråkene lulesamisk og sørsamisk.

Lillehammer ble verdenskjent under OL i februar 1994. I februar 2019 blir det stedet for et internasjonalt toppmøte om livslang læring. Foto: Lars Teppan Johansen
Norge 
06-11-2018 

Internasjonalt toppmøte om livslang læring på Lillehammer

Livslang læring settes grundig på agendaen på Lillehammer i februar.

Foto: Pexels
Norge 
05-11-2018 

Opplæringen av basismatematikk

Metodisk veiledning gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med opplæringen av basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

Foto: Pixabay
Norge 
01-11-2018 

Realkompetansevurdering på arbeidslivets premisser – nordiske erfaringer

NVL Norge i samarbeid med Kompetanse Norge inviterer fredag 16. november til halvdagsseminar om realkompetansevurdering i og for arbeidslivet.

Norden 
31-10-2018 

Virksomhetsplan 2017

Visjon og strategi for 2017 / 2018

Foto: Pexels
Norge 
25-10-2018 

Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

Nettverk Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet organiserer en workshop om digitalisering i arbeidslivet og etter- og videreutdanning

Island 
22-10-2018 

̶ En fantastisk kilde til informasjon om utdanning og jobb!

Neste skritt er en nettportal. Portalen inneholder generelle studie- og jobbeskrivelser, elektronisk undersøkelse av brukernes interesser, informasjon om validering og elektronisk veiledning.

Framtidens arbeidsplass? Læring og jobb går hånd i hånd; kurs på formiddagen, jobb etter lunsj, mentoring med eksperter, tett samarbeid mellom kolleger, eller kurs og jobb i en og samme operasjon.
Norge 
15-10-2018 

Vi må lære hele livet – men hvor og hvordan?

Vi vet det godt, arbeidsmarkedet vil kreve at vi lærer nytt, tar videreutdanning, ja, at vi lærer hele livet. Men vi kommer neppe til å sette oss på skolebenken, klar med penn og notatbok.

Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Norden 
10-10-2018 

Nytt NVL-nettverk retter søkelyset mot kompetanseutvikling i arbeidslivet

11. og 12. september møttes NVLs nye nettverk for arbeidslivets parter i Oslo for første gang. Nettverket skal jobbe med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet, og det første møtet gikk med til å bli kjent og planlegge aktiviteter for resten av 2018 og 2019.

Skjermdump fra en av e-læringsressursene som lanseres i høst.)
Norge 
09-10-2018 

Nye verktøy for kartlegging og e-læring i voksenopplæringen

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Foto: Illustrasjonsfoto
Norge 
05-10-2018 

Å lykkes med arbeidsrettet norskopplæring

– Norskopplæring må bygge på den enkeltes motivasjon, og for mange er tilknytning til arbeidslivet svært viktig for identiteten, sier Gørild Steen, rektor på Oslo VO Skullerud.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet det første av sju innspillsmøter 23. august ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik
Norge 
03-10-2018 

– Vi må tenke nytt om kompetanse!

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet det første av sju regionale innspillskonferanser om digitalisering og kompetansebehov i arbeidslivet.

- Barn har store drømmer i små kropper! Jeg lærer noe av dem hele tiden, sier Emma. Hun stortrives med arbeidspraksis i skolefritidsordningen ved en skole i Bergen. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
01-10-2018 

"Arbeidspraksis er noe av det smarteste valget jeg har tatt"

Emma på 20 år rusler rundt blant småskolebarn på Mathopen skole. Hun småprater med dem, passer på at de har de bra, og hjelper gjerne til med en gjenstridig regnbukse eller vrien skolisse.

Koordinatorer og prosjektleder jobber tett sammen. Fra venstre Kristoffer S. Refvik, avdelingsleder HR Marie Sofie Størdal, prosjektleder Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim og Torstein S. Bjørkås. Foto: Torhild Slåtto
Norge 
27-09-2018 

Suksessen «Orntli’ arbeid» gir unge viktig arbeidserfaring

Den som skal finne sin vei i livet trenger arbeidserfaring, eller «Orntli’ arbeid», som det heter i Bergen. Dette prosjektet har oppnådd resultater som det skinner av.

Nå blir det enklere å jobbe eller studere i Norge. Foto: kompetansenorge.no
Norge 
18-07-2018 

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge.

Foto: kompetansenorge.no
Norge 
11-07-2018 

Test deg selv!

Selv om Norge har et godt system for opplæring i grunnleggende ferdigheter, er disse mulighetene lite kjent i målgruppa.

Helga Björk Jónsdóttir, diakon ved Vídalínskirke. Foto: Eysteinn Eyjólfsson
Island 
09-07-2018 

Er kvinner mer utsatt for utbrenthet enn menn?

Arbeid spiller en stor rolle i fleste voksnes liv. Arbeid er kilde til inntekt og forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnet. Utover det er arbeidet arena for sosiale kontakter som markerer folks rolle og status i samfunnet.

Tromsøkontoret skal bli et kraftsentrum for nasjonal, digital karriereveiledning. Det er allerede full fart ved kontoret som skal være full bemannet i løpet av året. Tre av medarbeiderne, fra venstre seniorrådgiver Gloria Thorarensen, koordinator Anne-Lene Andresen og seniorrådgiver Randi Storli.
Norge 
25-06-2018 

Norge satser på nasjonal, digital karriereveiledning for alle

Politikken er klar. Hele den norske befolkningen skal få tilgang til karriereveiledning, enten ansikt til ansikt eller på nett. Planleggingen av en nasjonal, digital karriereveiledningstjeneste er i full gang.

På Flateyri vid Önundarfjord en av Vestfjordene på starter en ny folkehøgskole høsten 2018. Bilde: Vitalii Matokha
Island 
11-06-2018 

Hva skjedde med folkehøgskolene på Island?

Hvorfor ble folkehøgskoler ikke like populære på Island som i de andre nordiske landene? En kort oversikt over de islandske folkehøgskolenes historie.

Fagbrev på jobben vil gi flere mulighet til å formalisere sin kompetanse. Foto: Kompetanse Norge
Norge 
05-06-2018 

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Stortinget gav sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

EVU-utvalgets sekretariat er plassert hos Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
Norge 
29-05-2018 

Nytt ekspertutvalg skal se på markedet for etter- og videreutdanning

Regjeringen satte i mars 2018 ned et ekspertutvalg for etter- og videreutdanning (EVU) som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Utvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Resultatene vil inngå i regjeringens arbeid med reformen Lære hele livet.

Foto: LungA School
Island 
07-05-2018 

Nei, vi finner ut av noe her!

Det var Aðalheiðurs Borgþórsdóttirs respons når hennes datter, ung jente på Seydisfjordur fortalte henne om planene om at å flytte over fjellet til Egilsstadir for å starte på den videregående skolen.

Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
Norge 
02-05-2018 

Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus
Norge 
30-04-2018 

Mindre deltakelse i formell videreutdanning

Andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det viser nye tall i rapporten "Livslang læring 2008–2017".

Sverige 
17-04-2018 

Bildning som velferdens forutsetning

- Sett kryss i kalenderen!

Island 
16-04-2018 

Vi skal nå betre forståelse av kompetanser

- selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette

Migranter tester ut appen som er utviklet for å styrke språklæringen og samtidig bidra til integrering i deres nye lokalsamfunn.
Norden 
03-04-2018 

Språklæring i hverdagssituasjonen gir integreringsgevinst

Språk er overalt i hverdagen vår, språk er identitet og personlighet. Uten språkforståelse blir vi isolert. Ikke rart at integreringspolitikken satser på språkopplæring. Startpunktet for en migrant blir å lære språket. I de nordiske land er det satt et bestemt antall kurstimer for nyankomne migranter. Det skal gi dem en reell sjanse til å få innpass i en ny hverdag. Det tenkes og planlegges i kurs, skolebenk og undervisning. Greit nok, men vi må ha et mye bredere perspektiv på språklæring og inkludering, mener professor Agnes Kukulska-Hulme, som er ansatt ved Institute of Educational Technology ved The Open University.

Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU.
Norge 
03-04-2018 

App på dialekt!

Det er ikke noen hemmelighet at norske dialekter kan være vanskelige å forstå. Nå er det imidlertid hjelp å få.

Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)
Norge 
28-03-2018 

Rekordmange får midler til opplæring på jobben

I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

Seniorrådgiver Anna Skaset i Tieto har satt seg grundig inn i GDPR. – Det handler om prosesser, sier hun, og lister opp seks punkter.
Europa 
19-03-2018 

Pass på personopplysningene dine – og andres!

Snart kan du med lov i hånd få fjernet personopplysninger om deg selv på steder hvor du ikke ønsker å være registrert. Den nye personvernloven slår fast at enhver person har rett til vern av personopplysninger om seg selv. EUs nye forordning, omtalt som GDPR, skal gjelde over hele Europa fra slutten av mai i år.

Det nordiske samarbeidet gir en utmerket anledning til å teste toleransenivået, sier Albert. Her er han på NVL-møte i Helsinki i desember 2017.
Norden 
05-03-2018 

Albert - den norske islending

DialogWeb møter Albert Einarsson på kafeen i den store Eldorado-bokhandelen i Oslo. Han liker seg her blant bugnende bokhyller og mild kaffeduft. Nå har han nettopp satt punktum for yrkeskarrieren sin. Mange år har han jobbet, for utdanning av unge, men aller mest for voksnes læring, først på Island, så i Norge, og mye av tida med en nordisk overbygning.

Norge 
26-02-2018 

Social læring

Hvordan vejleder vi i sociale kompetencer i faglige miljøer?

Første møte i Oslo med representanter fra partnerland i Viska prosjektet
Europa 
26-02-2018 

VISKA – et EU prosjekt om økt synlighet av innvandreres kompetanse

– Prosjektet har fått navnet VISKA (Visible Skills of Adults).  Målet er å utvikle et valideringssystem som gjør det mulig å løfte frem innvandreres kunnskap og kompetanse slik at de dermed kan komme raskere i arbeid eller utdanning, sier Fjóla María Lárusdóttir, prosjektleder ved Arbeidslivets opplæringssenter og aktiv deltaker i ekspertnettverket for validering innen NVL.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge 
23-02-2018 

Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner
Norge 
23-02-2018 

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Alastair Creelman, svensk Distans-medlem, har vært redaktør av det nye NVL-heftet, Silent learners.
Norden 
13-02-2018 

Må vi være aktive for å lære?

Ergrer du deg over de som sitter stille og ikke sier noe, eller er du bare glad til så kan du selv få prate mer?

Jan Tore Sanner og Steinar Holden
Norge 
06-02-2018 

Ny rapport om Norges kompetencebehov

Fem centrale fund om fremtidens kompetencebehov.

Norge 
05-01-2018 

Livslang læring i norsk arbeidsliv

En rapport fra SSB

Norden 
20-12-2017 

Inkludering genom lärande

Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

Norge 
20-12-2017 

Forskning for bedre realkompetansevurdering

Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

Norden 
20-11-2017 

Et knippe refleksjoner om inkludering og voksnes læring

Jeg har blitt utfordret til å fabulere omkring inkludering.

Dagfinn Høybråten
Norden 
13-11-2017 

TILLIT – det nordiske gullet

– Hovedpoenget er ganske enkelt at våre relativt små land står sterkere sammen enn vi gjør alene.

Kunnskapsminister Henrik Asheim og Kompetanse Norges direktør Gina Lund
Norge 
09-11-2017 

E-veiledning skal styrke karrierearbeidet

Med en ny e-veiledningstjeneste skal vi utvikle et helhetlig karriereveiledningstilbud, sier kunnskapsministeren.

Norge 
02-11-2017 

Hver femte norske kommune bryter krav om opplæring til innvandrere

En ny forskningsrapport har evaluert hvordan norske kommuner oppfyller lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Norge 
01-11-2017 

Spillbasert læring skal få “drop-outs” til å fullføre videregående

GameIT er laget for unge som av forskjellige årsaker ikke har fullført den videregående skolen.

Norge 
25-10-2017 

Studiebesøk C - Kompetansepluss

Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

På partnerbesøk tar en med seg både små og store opplevelser!
Norden 
17-10-2017 

Nettutdanning er framtiden

– Vi mener at fjernundervisning er framtidens studieform.

Norge 
14-10-2017 

Tøffe krav til lederskap – kompetanseutvikling er svaret

Ledere ved skoler og voksenopplæringssentre trenger stadig mer kompetanse for å drive og utvikle voksenopplæringstilbud.

Norden 
09-10-2017 

Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere

Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere

 
09-10-2017 

Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".

Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

Prosjektpartnerne møttes på Grønland i mai. De representerer: Kongsskogen videregående skole i Oslo, AOF Østfold Daghøyskolen i Fredrikstad, produksjonsskolen AFUK i København og den grønlandske produksjonsskolen Piorsaavik i Nuuk.
Norden 
04-10-2017 

Støtte, forståelse og aksept – gir mer skolefullføring

Elever som faller fra i videregående skole er en utfordring. Norske kunnskapsministre har brukt milliarder på tiltak for å få elevene til å fullføre.

Norge 
02-10-2017 

Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
Norge 
28-09-2017 

Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

Norge 
29-08-2017 

Læring og inkludering under Arendalsuka

I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

Norden 
29-08-2017 

Future sustainable milestones

Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

Norge 
26-06-2017 

Bækkalokket kor

Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor.

Norden 
22-06-2017 

Mette Høgh

formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

Norge 
22-06-2017 

Sveinn Aðalsteinnson

direktør, Arbeidslivets utdanningssenter, Island

Norge 
22-06-2017 

Roger Bjørnstad

sjeføkonom, LO Norge

Norge 
22-06-2017 

«Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

Island 
14-06-2017 

Tettere samarbeid om helhetlig strategi etterlyses

Den 8. juni inviterte NVL og Arbeidslivets opplæringssenter til seminar om ny rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv.

Deltakerne ble utfordret til å engasjere seg før de kom inn til workshop med Hróbjartur Arnason fra Universitetet på Island og Distans-medlem.
Europa 
07-06-2017 

“Presence at a distance – Technologies and methods for learner egangement”

Nærmere nitti deltakere var kommet fra hele Europa for å se og lære hva som er state of the art innen teknologistøttet på denne konferansen.

Danmark 
06-06-2017 

Nordisk Bærekraft - Network consolidation

NVLs nettverk for bærekraftig utvikling inviterte til arbeidsseminar i København 12. Oktober.

Norden 
30-05-2017 

Konferanse om voksnes læring i Norden

Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

Norge 
12-05-2017 

Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
Norge 
11-05-2017 

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

Norge 
10-05-2017 

100 tiltak for yrkesfag

Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

Norge 
03-05-2017 

En halv million på kurs 

Studieforbundene i Norge arrangerte over 45 000 kurs med mer enn en halv million voksne deltakere i 423 av landets kommuner i fjor.

Norge 
03-05-2017 

Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

Norden 
18-04-2017 

Anna Kahlson

Anna Kahlson skal lede paneldebatten på dag 1 på konferansen.

Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge lover å presse på slik at tiltakene i den nasjonale kompetansepolitiske strategien gjennomføres.
Norge 
06-04-2017 

- Vi har ikke råd til å sløse med folks kompetanse!

Historisk avtale: Norge har fått nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Norden 
31-03-2017 

Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

NORDISK KONFERANSE I BERGEN 13 - 14 NOVEMBER 2017

Norge 
23-03-2017 

Jan-Paul Brekke

Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
Norge 
15-03-2017 

Karriereveiledning som egen profesjon

Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

Norge 
15-03-2017 

Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

Norden 
10-03-2017 

Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.

Norge 
08-03-2017 

Vil integrere med kaffebesøk og gode vennskap

Nå samler flere krefter seg for å få akkurat deg til å bli en god venn og guide for våre nye landsmenn.

Norden 
07-03-2017 

Invitasjon - Voksnes læring og inkludering

Konferansen er en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd, og finner sted i Bergen 13.-14. november 2017.

Norden 
28-02-2017 

Virksomhetsplan 2017

Detta skall alfarådet göra 2017.

Norge 
27-02-2017 

Mentorordningen i folkehøgskolen godt i gang

Det norske Folkehøgskoleforbundet har mottatt 1,41 millioner kroner til et pilotprosjekt om mentorordning for elever i folkehøgskole, som ikke har fullført videregående skole.

Kvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge på senteret VilVite i Bergen under lanseringen av kvalitetsveilederen. Fra venstre Kari Olstad, Fleksibel utdanning Norge, Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen, Gjermund Eikli, Norsk Nettskole, Mette Villand Reichelt, Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet, og Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI.
Norge 
27-02-2017 

Inspirasjonsbok for noen – lærebok for andre

Nordens første kvalitetsveileder for nettundervisning.

Norden 
16-02-2017 

Nordisk bærekraft i 2017

Nordisk bærekraft

Norge 
01-02-2017 

Ny nasjonal kompetansepolitikk

Fredag legger statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Norden 
30-01-2017 

Internasjonal konferanse om realkompetansevurdering 

Validering og realkompetanse har fått økt fokus i løpet av 2015 og 2016.

Norden 
30-01-2017 

Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

Norge 
30-01-2017 

Kompetanse Norge

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk i Norge har skiftet navn til Kompetanse Norge.

Norge 
30-01-2017 

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Den norske regjeringen har besluttet at det fra 1. januar 2017 skal være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Norden 
27-01-2017 

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

I dette heftet kan du lese om utdanningen, deltakernes opplevelser og evalueringen av opplegget.

Norden 
24-01-2017 

Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

Norden 
19-01-2017 

NordPlus-projekt om lurkers

Prosjektets mål er å utforske, avklare og forstå endringer i  hvordan voksne deltar i læringsaktiviteter på nettet.

Norden 
19-01-2017 

Presence at a distance

Internasjonal konferanse i København 18.-19. mai 2017

- Vi er opptatt av å levere resultater, sier ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet. Han er en nøkkelperson i nordisk samarbeid, og spesielt under det norske formannskapet i 2017.
Norge 
16-01-2017 

Kontroversielle tema i skolen, inkludering – og mye, mye mer

Nordisk samarbeid – norsk formannskap i 2017

Island 
19-12-2016 

Nye folkehøyskoler på Island?

Forberedelser for etablering av en ny folkehøyskole på Flateyri ved Önundarfjord, (en av Vestfjordene på Island) høsten 2018 er i gang.

Norge 
19-12-2016 

Fagfolk for fremtiden

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet.

Petter Andreas Kongsgården bruker digitale verktøy i sin lærerjobb. Det gir muligheter til samspill, samarbeid, deling – og fleksibilitet, sier han.
Norge 
28-11-2016 

Prisbelønt lærer på nett tror på samspill og deling

- Min jobb er å legge til rette for godt samspill mellom studentene og meg. Jeg må bidra til at studentenes læringsprosesser er transparente, det vil si at de er synlige.

Norge 
15-11-2016 

Helhetlig kompetansepolitisk strategi

Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

Norge 
14-11-2016 

Hvordan undervis voksne?

En toårig kampanje for å styrke kursholderes kompetanse i voksenpedagogikk går mot slutten.

Deltakerrekord på spillutvikler-konferansen GDC i San Francisco tidligere i år. Over 27 000 profesjonelle deltok på konferansen, noe som viser en bransje i vekst.
Norge 
09-11-2016 

Spill og lær - også for voksne

Dataspill kan bli en viktig læringsressurs, også for voksne.

Norge 
04-11-2016 

Voksenlærere tar videreutdanning

Vox gir støtte til voksenlærere som videreutdanner seg for å bli bedre på å undervise minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn.

Norge 
02-11-2016 

Livslang læring 2008-2016

Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

Sverige 
31-10-2016 

Bærekraftig utvikling og folkehøgskolen

Vi har alle et ansvar, Folkehøgskolen gjør noe med det.

Norge 
27-10-2016 

Livslang læring 2008-2016

Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

Norge 
27-10-2016 

Forslag til statsbudsjett 2017

Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

Norge 
26-10-2016 

Kurstilskudd i Norge

Nye kurstilskudd i grunnleggende ferdigheter er utlyst fra Vox.

Dialog på To Do seminar
Norden 
19-10-2016 

Nordiskt Dialogseminarium

Integration, inkludering, mainstreaming – vad pratar vi om? Hvad gør vi?

Prosjektpartnerne, fra venstre: David Röthler, Lotte Nørregaard, Brock Online, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, Hrobjartur Arnason, Nam, og Markus Schneider, Karlstad universitet.
Norge 
17-10-2016 

“Tips and tricks” for interaktive webinarer

Det finnes enkle «triks» for å stimulere til interaktivitet og samarbeid på et webinar.

Kurset besøkte Sólheimajökull glacier
Island 
26-09-2016 

Barna er framtida. På Island tas det på alvor

Klimaendringene var tema for Utdanning for bærekrafts tredje samling.
Denne gangen på Island.

Norge 
15-09-2016 

Høringsrunde om karriereveilending

Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

Norden 
08-09-2016 

Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

"Veiledningsnettverket og NVL kan ha en viktig rolle i å løfte faglige områder og spørsmål frem, samt sette fokus på dem."
Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning.

Norden 
24-08-2016 

JARÐAR-FÖR/EARTH PASSAGE - Third session on Iceland

How can we respond as the Earth passes into a new climate?

Norge 
18-08-2016 

Hva slags lærere vil Norge ha?

Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

Norge 
18-08-2016 

Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

Daglig leder og gründer Heidi Wang
Norge 
15-08-2016 

NOEN – som kan og vil

Noenskolen er en av virksomhetene Noen AS driver

Eksempel på læringsressurs: Verb som å «pakke» vises i en kort videosnutt. En får forklart både lydbilde, skriftbilde og selve handlingen. Slik gjøres det for en rekke mye brukte verb.
Norge 
18-07-2016 

Når kunnskap og opplæring er livsviktig

Den som må flykte fra hus og hjem har ikke mange eiendeler med seg.

Norden 
16-06-2016 

Terje Røstvær - Fengselsundervisning

"Nettverket ønsker en utvikling hvor antall innsatte med dokumentert yrkesrettet kompetanse øker, slik at flere kan tilby etterspurt kompetanse til arbeidsmarkedet etter endt soning."
Terje Røstvær - Fengselsundervisning.

 
01-06-2016 

Kraftfulle dager på Samsø

Samsø energiakademi var vertskap for andre samling for Utdanning for bærekraftig utvikling i juni 2016.

Norden 
26-05-2016 

Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

"Tre nordiske læringssirkler gjennomføres, med tre forskjellige tema, ledet av hver sin fasilitator. Dette er viktig nybrottsarbeid og utrolig spennende – og krevende."
Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation.

 
19-05-2016 

Godt møte i Östersund

12. mai samlet Distans i samarbeid med Region Jämtland Härjedalen omkring 70 deltakere på konferansen "Kunskap är kul - Flexibla

Norge 
16-05-2016 

Populær matematikk

Hele 2 012 norske lærere søkte om å få videreutdanning i matematikk.

Norge 
16-05-2016 

Nyttig tiltak skifter navn

Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi.
Norge 
16-05-2016 

Entusiastiske Graciela Sbertoli: - Synergi er mitt mantra

Profiler i Norden - Graciela Sbertoli.

Norge 
12-05-2016 

Styrker opplæring i arbeidslivet

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten, som bidrar til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet.

Norge 
11-05-2016 

Når velferdsstaten ikke strekker til: er sosialt entreprenørskap løsningen?

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bidra til å utvikle de nordiske velferdsmodellene, sier Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Norden 
05-05-2016 

Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

"Det viktigste er at vi fortsetter arbeidet i læringssirkler på temaeene nykommere og integrering".
Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen.

Island 
02-05-2016 

Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

Island 
02-05-2016 

Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

Norge 
25-04-2016 

Karriere i et samfunn i endring

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen fikk 25. april overlevert en fersk offentlig utredning om karriereveiledning i et samfunn som i årene som kommer kan stå overfor store utfordringer.

Norden 
22-04-2016 

Peter Villads Vedel - Alfarådet

"Det er viktig at Alfarådet får fortalt at grunnleggende undervisningen i lese- og skriveferdigheter spiller en viktig rolle i integrasjon –og sysselsettings innsatsen i de nordiske landene." Peter Villads Vedel - Alfarådet.

Europa 
21-04-2016 

Europeisk temauke om innvandring og læring

Flyktningsituasjonen har ført til økt interesse i hele Europa for hvilken rolle voksnes læring kan spille i integreringsprosesser.

Norge 
21-04-2016 

Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

Norge 
21-04-2016 

Strengere asylpolitikk

Den norske regjering vil innføre krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening.

Norskkonferansen
Norge 
20-04-2016 

Norskkonferansen 2016

Konferansen fokuserer på språk, nyankomne til Norge og bruk av digitale verktøy i norskopplæringen.

Sveriges Jarnvegar er dyktige til å minne kundene om deres innsats for miljøet. SJs miljøkalkyle gjør godt i «miljøsamvittigheten».
Norge 
18-04-2016 

Karbonnøytral nettverksbygging?

Å kjøre tog gir meg god miljøsamvittighet. Her om dagen fikk jeg en hyggelig melding fra Sveriges Jarnvegar, SJ. Du har reist 492 kilometer med oss, og du har spart miljøet for 47 kilo CO2, forteller SJ.

Norge 
14-04-2016 

Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

"Jeg tror alle opplever at deres bidrag er viktig og at diskusjonene i nettverket gir innsikt en ikke får på den nasjonale arenaen."
Tormod Skjerve, Kompetanse sett fra arbeidslivet.

Sverige 
29-03-2016 

Pär Sellberg - Valideringsnettverket

"Nettverket gir meg muligheter til å løfte blikket ovenfor de nasjonale spørsmål og innsikt i at det finnes flere ulike løsninger på de utfordringene som ligger framfor oss."
Pär Sellberg - Valideringsnettverket.

Norge 
18-03-2016 

Vi er alle i samme båt

En verden for alle, men hvordan?

Norge 
18-03-2016 

Stort behov for læreplasser

Yrkesfag er viktig og interessen øker, men gode læreplasser er en mangelvare.

Norge 
09-03-2016 

Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

Norge 
08-03-2016 

Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
Norge 
02-03-2016 

Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

Norge 
23-02-2016 

Viktig stortingsmelding

«Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

Norge 
22-02-2016 

Endelig egen lederutdanning

Norsk Folkehøgskoles lederutdanning - Verdibasert endringsledelse starter opp våren 2016 ved Høgskolen i Sørøst Norge.

Norden 
22-02-2016 

Populær utdanning

Det var stor interesse og mange søkere til det nordiske tilbudet; Utdanning for bærekraftig utvikling.

Island 
22-02-2016 

Godt utdannete medarbeidere er grunnlaget for virksomheters konkurransedyktighet

Godt utdannete og trente medarbeidere er grunnlaget for virksomhetenes konkurransedyktighet og bidrar til å øke deres produktivitet.

Island 
04-02-2016 

Institutt for språklig og kulturelt mangfold


Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

Norden 
01-02-2016 

Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

Denne månedens profil i Norden, Aina Leitisstein Knudsen, her på bispesetet Skálholt i Island, hvor Distans-nettverket holdt sitt møte i desember.
Færöerne 
19-01-2016 

Færøyenes gode talskvinne

Profiler i Norden

Norden 
18-01-2016 

Verksamhetsplan 2016

Nätverk för hållbar utveckling.

Norden 
18-01-2016 

Verksamhetsplan 2016

Distansnätverket

 
18-01-2016 

Verksamhetsplan 2016

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Norge 
15-01-2016 

Historisk satsing på kvalitet i utdanningen

Stor satsing på kvalitet og resultater i utdanningen i Norge.

Norge 
15-01-2016 

Aktuelt utvalg

Et nytt utvalg skal vurdere konsekvensene av høy innvandring.

Norge 
11-01-2016 

Prosjektmuligheter, Nordplus Voksen og Erasmus

Presentasjon av Nordplus Voksen, mobilitet og Erasmus. Mulighet for spørsmål og veiledning.

Norge 
17-12-2015 

Læring på arbeidsplassen

Første delrapport om vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæring er klar.
En modell for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift har vært utprøvd.

Norge 
17-12-2015 

Kvalifikasjonspass for flyktninger

Skal sikre bedre flyt mellom de europeiske land.

En tur innom Norli bokhandel hører også med når en er i Oslo. Ingibjørg elsker bøker!
Island 
08-12-2015 

Vi gir noe – og får mer tilbake

Vi møter en islandsk foregangskvinne for voksnes utdanning på NVLs jubileumskonferanse i Oslo i september. På spørsmålet om hva hun assosierer med Norden, ligger svaret lett i munnen.

Norge 
02-12-2015 

Framtida, kunnskap og teknologi

Et spennende webinar gir innsikt i og glimt av framtidas kunnskap og intelligens.

Norge 
02-12-2015 

Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling.

Norge 
02-12-2015 

Viktig initiativ for integrering

Norge tok initiativ til en global UNESCO konvensjon.

Finland 
23-11-2015 

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

Norden 
23-11-2015 

Nordisk samarbeid for fengselsundervisning

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

Cecilie Lønn underviser i norsk for utlendinger og spansk for nordmenn. Her i sitt nyåpnede senter.
Norge 
10-11-2015 

Kreativ pedagog i krysningspunkt mellom klasserom, mooc og nettstudier

Cecilie Lønn pendler mellom klasserommet, mooc-liknende kurs, kombinasjoner av samlinger og nettstudier, og har også planer om heldigitale nettkurs.

Partene i arbeidslivet holder innlegg på konferansen for å gi innspill til Regjeringens arbeid med en kompetansestrategi.
Norge 
10-11-2015 

Omstilling blir hverdagen for både arbeidstakere og arbeidsgivere

Hvordan skal vi sikre tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft, god kompetanse og målrettet læring i arbeidslivet?