Temasidorna presenterar NVL:s arbete nordiskt och nationellt

Det nordiska samarbetet inom vuxnas lärande är tematiskt kopplat till MR-U:s strategi. 
Här hittar du Aktuella teman och Tidigare prioriterade teman
NVL arbetar med aktuella teman genom nätverk.

Aktuella

NVL:s temasidor ger överblick över aktuella temaer inom nordisk LLL samarbete

Tidigare prioriterade tema

Här hittar du informationsarkiv och resultaten från verksamhet inom teman som har prioriterats nordiskt och i NVL under perioden 2010 – 2017 

Formidling av forskningsresultater:

NVL etablerer fortløbende tematiske og tidsbegrænsede nordiske arbejdsgrupper, der indsamler og formidler information om aktuelle temaer. Deltagere i grupperne er nordiske forskere.  De tematiske arbejdsgrupper gennemfører om muligt forsker-praktiker møder i samarbejde med relevante aktører og projekter fra praksis.

Forskere med speciel viden indenfor NVL’s indsatsområder indgår i ekspertnetværk og arbejdsgrupper og medvirker til at kvalificere netværkenes udviklingsarbejde, rapporter og resultater. Tematisk forskningsformidling