Nyheder fra NVL

Tema

Land

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Samarbejde mellem værkmestre og lærere i fængsler forbedrer indsattes færdigheder og viden

29/11/2023

Danmark

NVL’s Netværk for Uddannelse i Fængsler har udgivet inspirationsmateriale om aktiviteter, som forbedrer de indsattes færdigheder og viden.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Ensi vuonna Ruotsin hallitus ottaa käyttöön uuden valtionavustuksen, joka on tarkoitettu kunnallisen aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksen järjestämiseen yritysten perustamisen tai laajentumisen yhteydessä. Avustus koskee lähinnä harvaan asuttuja läänejä.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Suositukset on antanut Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto, joka on laatinut selvityksen korkeakoulutuksen mitoituksesta Norjan osaamisministeriön toimeksiannosta.

Nordplus Applications round 1 st February 2024

28/11/2023

Norden

The Nordplus programme of the Nordic Council of Ministers invites Nordic and Baltic institutions and organisations working with or involved in education and training to apply for funding in the application round of 2024.

A Nordic perspective on green career guidance

22/11/2023

Norden

Kalle Vihtari and Nanna Heinø Mortensen from NVL’s Nordic Network for Guidance held a presentation at the Greenland Guidance Conference in Nuuk on September 12 2023.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

20/11/2023

Sverige

Under nästa år inför Sveriges regering ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Detta gäller främst i glest befolkade län.

5 retningslinjer for digital inkludering (Nynorsk)

17/11/2023

Norden

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem tilrådingar som støttar utviklinga av den digitale kompetansen til vaksne.

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

14/11/2023

Sverige

Läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevernas lärande och ett viktigt stöd för lärare. Trots detta saknar många skolor tillgång till ändamålsenliga läromedel. I mars 2023 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som kan användas för att köpa in läromedel till skolorna.