16/03/2023

Norge

Voksnes læring, Voksenopplæring, Utdanningspolitikk

100 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deler ut 100 millioner kroner til nesten 1400 kurs gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss.

100 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet

Kompetansepluss gjør det mulig for voksne å stå i arbeid og ha relevant kompetanse for arbeidslivet

Kompetansepluss er en av direktoratets flere tilskuddsordninger som fokuserer på kompetanseheving i arbeidslivet. Ordningens mål er å styrke de grunnleggende ferdighetene til voksne lesing, skriving, muntlig, regning og digitale kunnskaper, samt opplæring i norsk eller samisk språk.

Stadig færre jobber krever liten eller ingen kompetanse, og det er derfor særs viktig å styrke voksnes kompetanse slik at de ikke havner utenfor arbeidslivet og opplever utenforskap i samfunnet. Som følge av den teknologiske utviklingen og omstillingen i arbeidslivet er det blant annet nødvendig at man styrker særlig kunnskap om regning.

Det er også en økende andel ukrainske flyktninger som kommer til Norge, og den Ukrainske foreningen i Bodø var en av de som fikk tilsagn gjennom Kompetansepluss i år. Medlemmene får opplæring i norsk og de får også innføring i norsk kultur og arbeidsliv. Det medfører også at de ukrainske flyktningene må beramme seg på å jobbe i en annen stilling og bransje enn de gjorde tidligere. Undervisningen skal deles opp etter utdanningsnivå og den skal gjøres fleksibel for de som allerede er i arbeid.

Kompetansepluss gjør at 5602 voksne får mulighet til å delta på opplæringskurs, og siden 2006 har 100.000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.

Les mer om tildelingen her

Flere nyheder fra NVL

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

27/09/2023

Danmark

Aikuisten valmentava koulutus (FVU) on tärkeä koulutusmuoto, mutta sille aiheuttavat haasteita muun muassa tiukka taloustilanne ja kohderyhmien kirjavuus.

Positive effekter af arbejdsmarkedsuddannelse for ufaglærte

27/09/2023

Danmark

Tanskalaistutkimuksen mukaan palkansaajille on hyötyä osallistumisesta työmarkkinakoulutuksen (AMU) nimellä kulkeviin lyhyisiin koulutuksiin.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

27/09/2023

Danmark

Undirbúningsnám fyrir fullorðna er mikilvægt en við blasa áskoranir meðal annars af þröngum fjárhag og afar misleitum markhópi.

Share This