16/03/2023

Norge

Voksnes læring, Voksenopplæring, Utdanningspolitikk

100 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) deler ut 100 millioner kroner til nesten 1400 kurs gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss.

100 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet

Kompetansepluss gjør det mulig for voksne å stå i arbeid og ha relevant kompetanse for arbeidslivet

Kompetansepluss er en av direktoratets flere tilskuddsordninger som fokuserer på kompetanseheving i arbeidslivet. Ordningens mål er å styrke de grunnleggende ferdighetene til voksne lesing, skriving, muntlig, regning og digitale kunnskaper, samt opplæring i norsk eller samisk språk.

Stadig færre jobber krever liten eller ingen kompetanse, og det er derfor særs viktig å styrke voksnes kompetanse slik at de ikke havner utenfor arbeidslivet og opplever utenforskap i samfunnet. Som følge av den teknologiske utviklingen og omstillingen i arbeidslivet er det blant annet nødvendig at man styrker særlig kunnskap om regning.

Det er også en økende andel ukrainske flyktninger som kommer til Norge, og den Ukrainske foreningen i Bodø var en av de som fikk tilsagn gjennom Kompetansepluss i år. Medlemmene får opplæring i norsk og de får også innføring i norsk kultur og arbeidsliv. Det medfører også at de ukrainske flyktningene må beramme seg på å jobbe i en annen stilling og bransje enn de gjorde tidligere. Undervisningen skal deles opp etter utdanningsnivå og den skal gjøres fleksibel for de som allerede er i arbeid.

Kompetansepluss gjør at 5602 voksne får mulighet til å delta på opplæringskurs, og siden 2006 har 100.000 deltatt i opplæring på arbeidsplass.

Les mer om tildelingen her

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This