10/11/2023

Norden

Lige muligheder

5 policy-anbefalinger til digital inklusion (Dansk)

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) præsenterer fem anbefalinger, der understøtter udviklingen af voksnes digitale kompetencer.

5 policy-anbefalinger til digital inklusion (Dansk)

5 policy-anbefalinger til digital inklusion (Dansk)

NVL har gennemført et forskningsprojekt for at finde ud af, hvad der forhindrer borgere i at blive digitalt inkluderede. Forskerne har identificeret fem overordnede barrierer og har formuleret anbefalinger for at imødegå dem. I stedet for at placere alt ansvar på individet adresserer anbefalingerne derimod strukturelle,interpersonelle og følelsesmæssige forhindringer. Anbefalingerne, præsenteret af NVL, kan initiere dialog med beslutningstagere, undervisere og it-supportmedarbejdere – med henblik på sammen at finde en fælles vej.

Læs mere i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Download “5 policy-anbefalinger for digital inklusion” som pdf-fil her

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This