06/10/2023

Norden

Lika möjligheter

5 Policy rekommendationer för digital inkludering (svenska)

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) presenterar fem rekommendationer som stödjer utvecklingen av vuxnas digitala kompetens.

5 Policy rekommendationer för digital inkludering

5 Policy rekommendationer för digital inkludering

NVL har genomfört ett forskningsprojekt för att ta reda på vad som hindrar människor från att engagera sig digitalt. Forskarna har identifierat fem vanliga hinder och har formulerat rekommendationer för att komma till rätta med dem. Istället för att lägga allt ansvar på individen bygger rekommendationerna på strukturella, interpersonella och emotionella hinder. De rekommendationer som NVL presenterar kan fungera som stöd i dialogen med beslutsfattare, lärare och IT-stödpersonal för att hitta gemensamma vägar framåt.

Läs mer i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Ladda ner “5 policyrekommendationer för digital integration” som pdf-fil här

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This