06/10/2023

Norden

Lika möjligheter

5 Policy rekommendationer för digital inkludering (svenska)

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) presenterar fem rekommendationer som stödjer utvecklingen av vuxnas digitala kompetens.

5 Policy rekommendationer för digital inkludering

5 Policy rekommendationer för digital inkludering

NVL har genomfört ett forskningsprojekt för att ta reda på vad som hindrar människor från att engagera sig digitalt. Forskarna har identifierat fem vanliga hinder och har formulerat rekommendationer för att komma till rätta med dem. Istället för att lägga allt ansvar på individen bygger rekommendationerna på strukturella, interpersonella och emotionella hinder. De rekommendationer som NVL presenterar kan fungera som stöd i dialogen med beslutsfattare, lärare och IT-stödpersonal för att hitta gemensamma vägar framåt.

Läs mer i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Ladda ner “5 policyrekommendationer för digital integration” som pdf-fil här

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This