03/11/2023

Danmark

Lika möjligheter

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem anbefalinger som støtter utviklingen av voksnes digitale kompetanse.

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

NVL har gjennomført et forskningsprosjekt for å finne ut hva det er som hindrer folk i å bli digitalt involvert. Forskerne har identifisert de fem vanligste barrierene og har lagt frem anbefalinger for å kunne ta grep. Fremfor å legge alt ansvaret på den enkelte, er anbefalingene basert på strukturelle, mellommenneskelige og emosjonelle hindringer. Anbefalingene fra NVL skal bidra til å komme i dialog med beslutningstakere, lærere og IT-støttepersonell slik at man i fellesskap skal finne veien videre.

Les mer i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Last ned «5 retningslinjer for digital inkludering» som pdf-fil her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This