03/11/2023

Danmark

Lika möjligheter

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem anbefalinger som støtter utviklingen av voksnes digitale kompetanse.

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

5 retningslinjer for digital inkludering (Norsk – Bokmål)

NVL har gjennomført et forskningsprosjekt for å finne ut hva det er som hindrer folk i å bli digitalt involvert. Forskerne har identifisert de fem vanligste barrierene og har lagt frem anbefalinger for å kunne ta grep. Fremfor å legge alt ansvaret på den enkelte, er anbefalingene basert på strukturelle, mellommenneskelige og emosjonelle hindringer. Anbefalingene fra NVL skal bidra til å komme i dialog med beslutningstakere, lærere og IT-støttepersonell slik at man i fellesskap skal finne veien videre.

Les mer i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Last ned «5 retningslinjer for digital inkludering» som pdf-fil her.

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This