17/11/2023

Norden

5 retningslinjer for digital inkludering (Nynorsk)

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) presenterer fem tilrådingar som støttar utviklinga av den digitale kompetansen til vaksne.

5 retningslinjer for digital inkludering (Nynorsk)

5 retningslinjer for digital inkludering (Nynorsk)

NVL har gjennomført eit forskingsprosjekt for å finna ut kva det er som hindrar folk i å bli digitalt involvert. Forskarane har identifisert dei fem vanlegaste barrierane og har lagt fram tilrådingar for å kunna ta grep. Framfor å leggja alt ansvaret på den enkelte, er tilrådingane baserte på strukturelle, mellommenneskelege og emosjonelle hindringar. Tilrådingane frå NVL skal bidra til å komma i dialog med avgjerdstakarar, lærarar og IT-støttepersonell slik at ein i fellesskap skal finna vegen vidare.

Les meir i rapporten: ”5 sätt att digitaliseras”.

Last ned «5 retningslinjer for digital inkludering» som pdf-fil her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This