05/10/2022

Norge

Voksnes læring, Fag- og yrkesopplæring, Arbeidsliv

8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve

80 prosent av de som besto fag- eller svenneprøven i 2020 og 2021 var i jobb ett år etter utdanning, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve

«Arbeidere snakker sammen på fabrikken»; colourbox.com

Pandemiens konsekvenser for arbeidsmarkedet var fryktet langt verre enn de egentlig ble for fagarbeidere, selv om nærmere 4.400 lærlinger ble permittert. De siste årene har sysselsettingsgraden til gruppen utviklet seg stabilt, og tallene Udir presenterer viser at det finnes gode jobbmuligheter og etterspørsel etter fagarbeidere.

Mange av fylkene med lavest andel av nyutdannede fagarbeidere i arbeid, har høyest andel som er i utdanning. Nordland, Innlandet og Trøndelag er fylkene som har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb.

Norge behøver flere fagarbeidere, og kunnskapsdepartementet meddeler at de skal bruke mer enn én milliard kroner på yrkesfag og kvalifisering i 2022. Midlene skal bidra til tettere oppfølging på yrkesfag, samt ute i bedriftene. Kvaliteten på yrkesfagopplæringen skal også økes, samt å etablere flere læreplasser.

Mer informasjon om statistikken finner du her

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This