26/06/2023

Norge

Utdanningspolitikk, Høyere utdanning, Fag- og yrkesopplæring

81 millioner kroner til den norske bransjeprogramsordningen

Regjeringen bevilger midler til kompetanseutviklingstilbud for ansatte i fire utpekte bransjer per juni 2023.

81 millioner kroner til den norske bransjeprogramsordningen

Fleksibel og gratis utdanning for ansatte i fire partsutnevnte bransjer møter kompetansebehovene

Nå skal ansatte innen industri- og byggenæringen, avfall- og gjenvinningsbransjen, jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen og maritim næring kunne ta gratis relevant utdanning for deres bransje. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fasiliterer ordningen sammen med partene i arbeidslivet og sørger for å hjelpe utdanningstilbyderne med å utvikle nye utdanningstilbud.

Slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud gir ansatte nødvendig kompetanse som arbeidslivet trenger i blant annet møte med det grønne skiftet og digital omstilling. Videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter og andre utdanningstilbydere får midler til å skape utviklingstilbudene hvor et av målene er at de skal kunne gjennomføres samtidig som man er i arbeid.

Partene i arbeidslivet hjelper til med å definere kompetansebehovene i hver respektive bransje slik at utdanningstilbydere kan skreddersy utdanningstilbudene deretter. Dette er fordelingen ved årets tildeling:

Disse bransjene får penger til utdanningstilbud for sine ansatte:

industri- og byggenæringen:
kr 31 108 387
avfall- og gjenvinningsbransjen:
kr 24 474 202
jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen:
kr 16 080 650
maritim næring:
kr 10 052 000

 

Les mer om Bransjeprogramsordningen her

Søk på utdanningstilbud gjennom bransjeprogramsordningen her

Flere nyheder fra NVL

From the left: Antra Carlsen, Nordic Network for Adult Learning; Jaana Nuottanen, the Finnish Association of Adult Education Centres; Alex Stevenson, United Kingdom.

29/02/2024

Norden

An international expert hearing on successful approaches to adult literacy and basic skills was held on February 22 and 23 in Berlin. NVL presented Nordic and national initiatives that aim at getting adults and young people digitally included.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

28/02/2024

Norge

Uusi raportti osoittaa, että sekä tiedottaminen että taloudellinen tuki edistävät työntekijöiden motivaatiota kouluttautua lisää.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

28/02/2024

Sverige

Ruotsin hallitus ehdotti vuoden 2024 budjettiesityksessään panostusta lyhytkursseihin, joiden avulla asiantuntijatyötä tekevät saisivat paremmat mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Nyt on selvillä, mitkä yhdeksän korkeakoulua saavat lyhytkurssirahoitusta vuodelle 2024 ja pääsevät suunnittelemaan kursseja, jotka liittyvät akkuteollisuuteen, tekniikkaan ja vihreään siirtymään.

Share This