28/03/2023

Danmark

Aikuiskoulutus, Täydennyskoulutus, Elinkeinoelämä

Aikuisten ammattikoulutus tukee uudelleenkouluttautumista työmarkkinoilla

Tanskalaisen koulutuksen arviointilaitos EVAn tuoreen tutkimuksen mukaan monilla ammattiopinnot aloittavilla aikuisilla on jo suoritettuna ammattitutkinto.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) støtter omskoling på arbejdsmarked

Aikuisten ammattikoulutus tukee uudelleenkouluttautumista työmarkkinoilla

Ammattiopintojen pääjakson aloittavista noin kolmannes on aikuisopiskelijoita. Tutkimuksen perusteella aikuisten ammattikoulutus (EUV) on tärkeä uudelleenkouluttautumisväylä, joka edistää ammattikoulutettujen liikkuvuutta ja joustavuutta työmarkkinoilla. Ammattikoulutettujen hakijoiden määrässä on eroja eri alojen välillä. Eniten ammattitutkinnon suorittaneita hakijoilta tulee kaupan ja hallinnon alalta. Hakualoista ammattikoulutettujen hakijoiden suosiossa ovat erityisesti hoiva- ja hoitoala, kasvatusala, teknologia-ala, rakennusala sekä liikenneala.

Lisää aiheesta artikkelissa (tanskaksi): 4 ud af 10 voksne, der starter på EUD-hovedforløb, har tidligere gennemført en erhvervsuddannelse | EVA

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This