27/09/2023

Danmark

Aikuiskoulutus

Aikuisten valmentava koulutus on tärkeä koulutusmuoto, jolla on haasteensa

Aikuisten valmentava koulutus (FVU) on tärkeä koulutusmuoto, mutta sille aiheuttavat haasteita muun muassa tiukka taloustilanne ja kohderyhmien kirjavuus.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

Aikuisten valmentava koulutus on tärkeä koulutusmuoto, jolla kuitenkin on haasteensa.

Tanskassa aikuisten valmentava koulutus (FVU) on suunnattu aikuisille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan perusopetuksen 8.–9. vuosiluokan tasolle saadakseen edellytykset jatko-opintoihin. FVU-koulutusta järjestetään eri tyyppisissä oppilaitoksissa, kuten toisen asteen aikuisoppilaitoksissa, sivistysliitoissa ja maahanmuuttajien tanskan opetuksessa. Opetusmuodot ja toteutus on usein suunniteltu nimenomaan aikuisopiskelijoille sopiviksi.

Tanskan koulutuksen arviointikeskus EVAn tuoreen tutkimuksen mukaan FVU-koulutuksen laadussa on usein haasteita, jotka aiheutuvat osallistujajoukon heterogeenisyydestä. Samaan ryhmään voidaan säästösyistä sijoittaa esimerkiksi kielitaidoltaan ja koulutustaustaltaan hyvinkin eritasoisia osallistujia.

EVAn raportissa suositellaan muun muassa

– parantamaan koulutuksen tarjoajien edellytyksiä tarjota osallistujien tarpeisiin sopivaa koulutusta

– huomioimaan politiikassa ja hallinnossa ristiriidat FVU-koulutusasetuksen painotusten ja osallistujien tarpeiden välillä.

Tutkimus on osa hanketta, jossa tarkastellaan FVU-koulutuksen aikuispedagogisia ympäristöjä.

Lisätietoa (tanskaksi)

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This