27/09/2023

Danmark

Aikuiskoulutus

Aikuisten valmentava koulutus on tärkeä koulutusmuoto, jolla on haasteensa

Aikuisten valmentava koulutus (FVU) on tärkeä koulutusmuoto, mutta sille aiheuttavat haasteita muun muassa tiukka taloustilanne ja kohderyhmien kirjavuus.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er vigtig men udfordret

Aikuisten valmentava koulutus on tärkeä koulutusmuoto, jolla kuitenkin on haasteensa.

Tanskassa aikuisten valmentava koulutus (FVU) on suunnattu aikuisille, jotka haluavat kehittää perustaitojaan perusopetuksen 8.–9. vuosiluokan tasolle saadakseen edellytykset jatko-opintoihin. FVU-koulutusta järjestetään eri tyyppisissä oppilaitoksissa, kuten toisen asteen aikuisoppilaitoksissa, sivistysliitoissa ja maahanmuuttajien tanskan opetuksessa. Opetusmuodot ja toteutus on usein suunniteltu nimenomaan aikuisopiskelijoille sopiviksi.

Tanskan koulutuksen arviointikeskus EVAn tuoreen tutkimuksen mukaan FVU-koulutuksen laadussa on usein haasteita, jotka aiheutuvat osallistujajoukon heterogeenisyydestä. Samaan ryhmään voidaan säästösyistä sijoittaa esimerkiksi kielitaidoltaan ja koulutustaustaltaan hyvinkin eritasoisia osallistujia.

EVAn raportissa suositellaan muun muassa

– parantamaan koulutuksen tarjoajien edellytyksiä tarjota osallistujien tarpeisiin sopivaa koulutusta

– huomioimaan politiikassa ja hallinnossa ristiriidat FVU-koulutusasetuksen painotusten ja osallistujien tarpeiden välillä.

Tutkimus on osa hanketta, jossa tarkastellaan FVU-koulutuksen aikuispedagogisia ympäristöjä.

Lisätietoa (tanskaksi)

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This