28/11/2022

Sverige

Koulutuspolitiikka

Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää. Siksi Ruotsin koululaki muuttuu 1. heinäkuuta alkaen. Jatkossa sekä opiskelijoiden taholta tuleva kysyntä että työmarkkinoiden tarpeet otetaan huomioon päätettäessä, millaisia toisen asteen koulutuksia kunnalliset, alueelliset ja yksityiset opetuksen järjestäjät tarjoavat. Lakimuutosta sovelletaan vuonna 2025 alkaviin koulutuksiin. Hallitus on antanut koulutuksen kehittämisestä vastaavan viraston (Skolverket) tehtäväksi laatia koulutuksen järjestäjien tueksi alueelliset suunnitteludokumentit, joiden avulla ne suunnittelevat ja mitoittavat toisen asteen koulutustarjonnan sekä kunnallisen toisen asteen aikuiskoulutuksen (komvux) tarjonnan.

Alueelliset suunnitteludokumentit on suunnattu kunnille, alueille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille tueksi koulutustarjonnasta päättämiseen. Dokumenteissa on viraston arvio siitä, miten paljon koulutustarjontaa tulee muokata työvoimapulan tai ylitarjonnan korjaamiseksi.

Margaretha Allen on yksi viraston suunnitteludokumenttien laatijoista. Hän toteaa näin: ”Koululain muutosten myötä opiskelijat saavat enemmän koulutustarjontaa, joka vastaa paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Vaatimus vähintään kolmen kunnan kesken solmittavista yhteistoimintasopimuksista voi parantaa opiskelijoiden välistä tasa-arvoa toisen asteen opintojen saatavuuden osalta.”

Ensimmäiset suunnitteludokumentit valmistuvat viimeistään syksyllä 2023.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This