22/04/2022

Norden

Forskning, Utbildningspolitik

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

Nordiska nätverket för hållbar utveckling vid Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande öppnar ansökan inom ramen för projektet Utbildning för hållbar utveckling under det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar i Norden.

Vi söker:

  1. Utbildningsaktörer (läroinrättningar, organisationer, företag, kommuner) som har en existerande utbildningsmodell inom sin organisation som ska bidra till en mer hållbar livsstil.
  2. Forskare som ska forska i dessa modeller och presentera sina resultat vid projektets slut.

Till utbildningsaktörer

Nätverket påbörjar år 2022 ett pilotprojekt med två-tre nordiska länder (med planer om att utvidga pilotprojektet till alla nordiska länder i 2023) som har som målsättning att tillsammans utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som de redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar. Projektet har som mål att undersöka modellerna samt hur verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Projektet ska bidra till att skapa utbildningsmodeller för en mer enhetlig och hållbar organisation som involverar alla berörda: ledare, lärare och studerande / deltagare.

Till forskare

Vi söker er som testat eller forskar kring frågor som:

  • hur bidrar utbildning till hållbara livsstilar?
  • hur bidrar utbildning till icke hållbara livsstilar?
  • hur arbeta (och lära) tvärsektoriellt?
  • hur arbeta (och ömsesidigt lära) på både individ- och systemnivå?
  • hur arbeta med förändring och transformativt lärande?
  • metoder för främjandet av mer hållbara livsstilar?
  • metoder för främjandet av utbildning för hållbar utveckling?

Arbetet är uppdelat på 8 närträffar i något nordiskt land. Därtill behövs det tid för planering och workshop inom den egna organisationen. Resor och uppehälle kopplat till närsträffarna bekostas av projektet.

För forskarnas del tillkommer förutom närträffar tid för arbete med forskningsplan och kommunikation av resultat (ca 14 arbetsdagar). För forskarnas arbetsinsats utbetalas arvode. Resor och uppehälle kopplat till närsträffarna bekostas av projektet.

Organisationer och forskare förväntas ingå i resultatförmedlingen. Det här planeras tilsammans med NVL hållbarhetsnätverk som fungerar som projektets styrgrupp.

Tilläggsinformation: Henrika Nordin, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi +358 44 3531813

Ansök här lämna in senast den 29.4. 2022

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This