13/04/2023

Norden

Yrkesutbildning, Näringsliv, Utbildningspolitik

Är yrkesutbildningar tillräckligt moderna?

Nordisk Råd inviterade till en konferens ”Nordens jagt på faglært arbejdskraft” för att presentera rapporten ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden.

Attraktive erhvervsuddannelser i Norden

Omslaget till rapporten ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden”

Nordiska Rådet bjöd in till konferensen”Nordens jagt på faglært arbejdskraft” för att presentera rapporten ”Attraktive erhvervsuddannelser i Norden”. På konferensen diskuterades även kompetensförsörjning för morgondagens arbetsliv, och man undersökte möjligheterna för erkännande av yrkeskvalifikationer på tvärs över de nordiska länderna, samt hur yrkesutbildningar kan göras mer attraktiva och eftertraktade.

Enligt en kartläggning från Nordregio finns cirka 365 lokala arbetsmarknader i Norden, som kan vara upp till 1,5 miljoner i en huvudstadsregion och cirka 100 på en landsort. När arbetsmarknader är så olika, är också utmaningar och möjligheter olika.

Jorodd Asphjell och Pilvi Ryökkynen

Hos Utbildning Nord pågår ett samtal om en nordisk skomakarutbildning mellan ordföranden för Nordiska Rådet, Jorodd Asphjell, och utbildningschefen hos Utbildning Nord, Pilvi Ryökkynen.

Livligt utbyte av åsikter

Deltagarna på konferensen ”Nordens jagt på faglært arbejdskraft” diskuterade också rekrytering av kompetent arbetskraft, kompetensutveckling på arbetsplatsen och mobilitet av arbetskraft. Frågan om intern mobilitet i Norden väckte ett livligt utbyte av åsikter – är det lite eller mycket att 1,7 procent av de nordiska medborgarna bor i ett annat land än det de föddes i?

NVL presenterade det nordiska arbetet inom kvalitetsutveckling av validering och det påbörjade arbetet med mikro-meriter som möjliga verktyg för att öka mobiliteten av folk och kompetens i Norden. NVL utreder frågor som kvalitetssäkring och legitimitet för så kallade mikro-meriter i syfte att bedöma transparens och samstämmighet, samt samarbete och erkännande mellan sektorer och aktörer.

Ägde rum i gränsregion

Konferensen ägde rum i en gränsregion mellan Sverige och Finland, i Haparanda och Övertorneå. På programmet fanns ett inspirerande studiebesök hos Utbildning Nord, som utbildar unga och vuxna från Norge, Sverige och Finland inom mer än 30 olika yrken. Utbildning Nord har tät kontakt med näringsliv och utbildningarna anpassas efter varje individ och de olika krav som ställs i Norge, Finland och Sverige. Utbildningarna kan variera i längd beroende av förkunskaper. Individer som har några års erfarenhet inom yrket kan genomgå valideringen som genomförs tillsammans med yrkeskompetenta bedömare från skolan, eller vid behov från näringslivet.

Politiker med ansvar för utbildningsfrågor, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, myndigheter och nordiska samarbetsorganisationer diskuterade och prioriterade fem initiativ och förslag på lösningar som tankesmedjan för mer attraktiva yrkesutbildningar lyfter fram i rapporten.

Attraktiva yrkesutbildningar i Norden

I Norden väljer alltför få unga yrkesutbildning. Stora delar av Norden saknar redan nu professionell arbetskraft, och utmaningen kommer bara att bli större, om utvecklingen fortsätter som idag.

Nordiska Rådet har därför önskat genomföra ett dialogprojekt med fokus på två överordnade frågeställningar:

  • Hur kan det nordiska samarbetet bidra till att lösa de viktigaste branschreglerade hindren för att använda professionella yrkeskvalifikationer i ett annat nordiskt land?
  • Hur kan det nordiska samarbetet bidra till att få fler nordbor att välja en yrkesutbildning?

För detta ändamål beslutade Nordiska rådet i slutet av 2021 att initiera ett projekt som samlade berörda aktörer i en gemensam tankesmedja.

Tankesmedjan träffades fem gånger under första halvåret 2022. Därefter samlades rekommendationer i detta utbildningsdokument.

Läs ”Attraktive erhvervs-uddannelser i Norden” här.

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This