15/06/2022

Danmark

Efter- og videreudddannelse, Voksenlæring, Erhvervsliv

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

bl.a. gennem en kobling af undervisningen samt faglig- og arbejdsrelateret udvikling.

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

En stor del af især ufaglærte AMU-deltagere, og en del af de faglærte har svage læse- og regnefærdigheder samt svage it-færdigheder. AMU skal tilbyde kurser og IKV´er, da man fra tidligere undersøgelser ved at voksne motiveres til at deltage i almen undervisning, når undervisningen direkte understøtter varetagelsen af deres arbejdsfunktioner og deres faglig udvikling. Alligevel er deltagelsen i almen undervisning lav og/eller dalende på AMU.

I en ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, peges på muligheder for at styrke aktiviteten. Bl.a. anbefales at:

  • AMU-udbyderne skal have mere fokus på, hvordan man styrker deltagernes motivation for almen undervisning.
  • Vurdering og vejledning skal være en fast og prioriteret del af AMU.
  • Almen undervisning skal kobles til, og integreres i den fagfaglige undervisning, både på et organisatorisk og pædagogisk niveau.
  • Der skal være mere fokus på at kombinere FVU og AMU – herunder at udbyde FVU på AMU-institutioner eller i samarbejde med AMU.
  • Samarbejdet mellem AMU-udbydere og VUC skal styrkes og udbredes.

Læs evalueringen her.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This