18/12/2023

Sverige

Näringsliv, Lika möjligheter, Utbildningspolitik

Arbetslösa i Sverige får ökade möjligheter att utbilda sig

Personer som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa i Sverige. Samtidigt finns det brist på utbildad personal inom många yrken.

Arbetslösa i Sverige får ökade möjligheter att utbilda sig

Arbetslösa i Sverige får ökade möjligheter att utbilda sig

Regeringen har nu därför beslutat att göra det möjligt för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin att studera svenska för invandrare (sfi) under ett år och sedan fortsätta främst inom kommunal vuxenutbildning under ytterligare ett år med bibehållet aktivitetsstöd.

Det finns personer som lämnar etableringsprogrammet och övergår till jobb- och utvecklingsgarantin som inte har slutfört sina studier i sfi. På grund av bristande språkkunskaper i svenska har inte målgruppen möjlighet att ta del av andra arbetsmarknadspolitiska insatser. I stället bedöms denna grupp behöva ytterligare tid för sfi inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, och därefter anvisas till främst kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Genom att utöka möjligheten att studera sfi och andra reguljära utbildningar i komvux kan fler arbetssökande ta del av utbildningar som är relevanta för att komma i arbete.

Beslutet rör deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin med behov av både studier i sfi och annan utbildning på främst grundläggande eller gymnasial nivå. Arbetsförmedlingen gör bedömningen om vilka individer som ska omfattas. Ändringarna träder i kraft den 1 december 2023.

– Fler arbetslösa behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nu gör vi det lättare för personer med svaga kunskaper i svenska att först läsa sfi och sedan komplettera med annan reguljär utbildning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Läs mer här.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This