19/06/2023

Island

Fortbildning, Utbildningspolitik

Avtal mellan LungA folkhögskola och utbildnings- och barnministeriet

LungA är den första folkhögskolan på Island

Ásmundur Einar Daðason, utbildnings- och barnminister, och Björt Sigfinnsdóttir, direktör för LungA, undertecknar ett avtal i Seyðisfjörður.

Ásmundur Einar Daðason, utbildnings- och barnminister, och Björt Sigfinnsdóttir, direktör för LungA, undertecknar ett avtal i Seyðisfjörður. Foto: stjornarradid.is

Målet med ett nytt avtal mellan Utbildnings- och barnministeriet är att:
– stödja verksamheten och främja driften av LungA folkhögskola i Seyðisfjörður,
– finansiera ett nytt utbildningsprogram, LAND, och en ny fyraveckorskurs som både betonar miljö och personlig hållbarhet i form av råvaruanvändning och matanskaffning från närmiljön.

“Med förbättrade transporter och lagringsmetoder har vi tagit avstånd från vår närmiljö. Med LungAs nya utbildningsprogram och kurs fokuserar vi på det som ligger oss närmast, att använda råvaror från närmiljön, land och hav, för mat och arbete”, säger Ásmundur Einar. “Satsningen omfattar även flera friluftsaktiviteter och passar väl in i regeringens satsning på mer mångsidiga studiemöjligheter.”

LungA är den första folkhögskolan på Island, grundad 2013. Folkhögskolor kan öka mångfalden och tillmötesgå intressen och förmågor hos elever som behöver alternativa sätt att se möjligheter och riktningar för studierna och arbetslivet. Folkhögskolorna följer skolarbetets nyckelkompetenser, enligt läroplanen på gymnasienivå. Men deras arbete med studiefärdigheter, kreativt tänkande, hållbarhet och demokratiska praktiker ser ut på ett annat sätt än det gör i det formella skolsystemet.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2023/01/06/Studningur-vid-rekstur-LungA-a-Seydisfirdi/

Flere nyheder fra NVL

NVL’s Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Norden

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a new model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Lansering av opplæringsløp

14/02/2024

Norge

Opplæringsløpene er laget for å hjelpe fordrevne fra Ukraina og andre som har utdanning eller erfaring innen helsefag eller pedagogikk.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

12/02/2024

Norge

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Share This