16/11/2022

Norge

Digital undervisning, Fleksibel læring, Etter- og videreutdanning, Digitale kompetanser, Livslang læring, Arbeidsliv, Voksnes læring, Fag- og yrkesopplæring

Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

Direktoratet for høyere utdanning kompetanse (HK-dir) har i år delt ut 94 millioner kroner til kompetansepåfyll i 11 bransjer.

Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

Ansatte, permitterte og ledige får kompetanse om det grønne skiftet

Bransjeprogrammene er et resultat av norsk trepartssamarbeid; staten og partene i arbeidslivet går sammen om å kartlegge bransjespesifikke kompetansebehov og tildeler midler til utdanningstilbydere for å løse disse behovene.

Det er et behov for korte og fleksible etter- og videreutdanningstilbud for arbeidslivet. Ansatte i blant annet avfall- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen og reiselivsnæringen kan nå tilegne seg oppdatert kunnskap samtidig som de står i jobb. Dermed kan arbeidslivet få den kunnskapen og kompetansen som etterspørres.

Gjennomgående kompetansebehov for bransjene er relatert til bærekraft. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er én av tilbyderne som får tilskudd til en modul for avfallslogistikk for deltakere i avfall- og gjenvinningsbransjen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier at «Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible å ta i bruk. Vi ser at vi har truffet bra med valg av nye bransjer i år med gode og sterke søknader».

Mer informasjon -, og tildeling per utdanningstilbyder finner du her.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This