21/08/2023

Danmark

Efter- og videreudddannelse, Uddannelsespolitik

Bredt forlig om reform af uddannelsessystemet

Regeringen vil styrke erhvervsuddannelserne og skabe fleksible uddannelsesveje på kandidatuddannelserne.

Bredt forlig om reform af uddannelsessystemet

Bredt forlig om reform af uddannelsessystemet

Regeringen har indgået et bredt forlig om en reform af uddannelsessystemet, der sikrer en markant investering i uddannelser i mange år frem, og indfører dermed nye prioriteringer for regeringen.

For universitetsuddannelserne betyder det bl.a., at der etableres en ny kortere kandidatuddannelse på 1¼ studieår (75 ECTS) samt en ny og fleksibel erhvervs kandidatuddannelse, hvor den studerende arbejder og uddanner sig parallelt. Det forventes at 10 % af de studerende starter på den kortere kandidatuddannelse, og 10 % på den fleksible uddannelse i 2028. Uddannelserne tilføres ekstra midler i form af en varig prioritering på ca. 1 mia. kr. til universitetsområdet. Der skabes flere muligheder for efter- og videreuddannelse efter de kortere kandidatuddannelser, hvor intentionen er at skabe større fleksibilitet og en stærkere kobling til arbejdslivet.

Ud over universiteterne investeres der markant i andre uddannelser med henblik på at styrke kvaliteten og tilgangen til især professionsuddannelser og erhvervsuddannelser. For at løfte erhvervsuddannelserne tilføres de 300 millioner kroner årligt i 2025-2028, 330 millioner kroner i 2029 og 400 millioner kroner årligt fra 2030 og frem.

Læs mere om forliget her.

Læs mere om reformens hovedelementer og nøgletal.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This