14/01/2022

Europa

Livslang læring, Etter- og videreutdanning

Delta på webinarer om Erasmus+

I januar og februar 2022 arrangeres en rekke webinarer om EUs program for program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Delta på webinarer om Erasmus+

Delta på webinarer om Erasmus+

Erasmus+ er som kjent verdens største utdanningsprogram med et budsjett på 28,8 millioner euro for perioden 2021-2027.

Mobilitet og samarbeidsprosjekter knyttet til hele utdanningsløpet støttes. Blant de overgripende prioriteringene i inneværende periode er grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold.

Mer informasjon om webinarene

Oversikt over søknadsfrister finnes her

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This