20/05/2022

Norge

Digital undervisning, Fleksibel læring, Distrikt, Høyere utdanning, Utdanningspolitikk

En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

En av ti studenter i Norge går på en fleksibel utdanning

Hvert år utarbeider Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilstandsrapport for høyere utdanning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, for kommunikasjon med de private institusjoner og kan være med på å lage grunnlaget for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling.

Årets rapport viser at det er rekordmange søkere til høyere utdanning. I 2021 hadde Norge 305 000 studenter i høyere utdanning. Dette tilsvarer en økning på fire prosent, det er 12 000 flere personer fra 2020. Økningen kan forklares i eksempelvis konsekvensene fra pandemien, som har gitt færre alternativer til unge, samtidig er det verdt å nevne at 2021 også fortsatt var preget av permitteringer i arbeidslivet. Flere hadde dermed mindre mulighet til å jobbe, ta friår eller ta utenlandsstudier.

Tilstandsrapporten viser også at det er en klar vekst i studenter på fleksible studietilbud. Hele ti prosent av alle registrerte studenter går nå på et fleksibelt studietilbud, i stedet for et campusbasert tilbud. Det er en nedgang i antall studenter på desentraliserte tilbud, mens vi ser en økning på de nettbaserte tilbudene

Vi ser at behovet for fleksible utdanninger øker. Flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie (…), sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

I Norge har vi nå mangel på arbeidskraft og kompetanse. Det er et stort udekket behov i arbeidslivet. Borten Moe mener Norge må nå ut til flere gjennom fleksible utdanninger, ministeren begrunner det slik:

Vi har nå et svært godt arbeidsmarked. Det gjør at vi må få flere ut i jobb, samtidig som de som allerede er i jobb må få tilbud om faglig påfyll (…), sier Borten Moe.

Les hele rapporten her.

Flere nyheder fra NVL

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

26/09/2023

Norge

Omstillingen til ny teknologi akselerer og den digitale sikkerheten er i konstant endring. Den norske regjeringen setter av én milliard kroner for å støtte forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi.

Managing and organising activities and solving problems are examples of transversal skills.

22/09/2023

Norden

The project results provide support to practitioners and counsellors, as well as, other stakeholders and strengthen cross-sector cooperation between practitioners, policy-makers and other stakeholders in order to build coherent VNFIL systems.

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

21/09/2023

Danmark

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Share This