12/10/2022

Norge

Forskning, Høyere utdanning, Utdanningspolitikk

En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning

Statsråd Ola Borten Moe meddelte nyheten om at langtidsplanen skal bli lagt frem sammen med statsbudsjettet førstkommende torsdag. Temaet for årets konferanse var universitetenes og høyskolenes bidrag til arbeids- og samfunnslivet.

Langtidsplanen har et tidsomfang på ti år, men skal revideres hvert fjerde år som er i år. Planen skal sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet for nasjonale kunnskapsinvesteringer.

Årets revidering inkluderer tre hovedmål: 1) Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, 2) miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft og 3) høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning

Forventningene sektoren har rundt planen omfatter behov for omstilling og klare prioriteringer. Statsråden på sin side har gitt signaler om stramme økonomiske rammer. Enkelte i sektoren mener at planen må rendyrkes mer som en investeringsplan for forskning og høyere utdanning, og revideres til å bli en mer tydelig og retningsfull plan.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This