12/10/2022

Norge

Forskning, Høyere utdanning, Utdanningspolitikk

En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning

Statsråd Ola Borten Moe meddelte nyheten om at langtidsplanen skal bli lagt frem sammen med statsbudsjettet førstkommende torsdag. Temaet for årets konferanse var universitetenes og høyskolenes bidrag til arbeids- og samfunnslivet.

Langtidsplanen har et tidsomfang på ti år, men skal revideres hvert fjerde år som er i år. Planen skal sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet for nasjonale kunnskapsinvesteringer.

Årets revidering inkluderer tre hovedmål: 1) Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, 2) miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft og 3) høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning

Forventningene sektoren har rundt planen omfatter behov for omstilling og klare prioriteringer. Statsråden på sin side har gitt signaler om stramme økonomiske rammer. Enkelte i sektoren mener at planen må rendyrkes mer som en investeringsplan for forskning og høyere utdanning, og revideres til å bli en mer tydelig og retningsfull plan.

Flere nyheder fra NVL

Norsk milliardsatsing på kunstig intelligens

26/09/2023

Norge

Omstillingen til ny teknologi akselerer og den digitale sikkerheten er i konstant endring. Den norske regjeringen setter av én milliard kroner for å støtte forskning innen kunstig intelligens og digital teknologi.

Managing and organising activities and solving problems are examples of transversal skills.

22/09/2023

Norden

The project results provide support to practitioners and counsellors, as well as, other stakeholders and strengthen cross-sector cooperation between practitioners, policy-makers and other stakeholders in order to build coherent VNFIL systems.

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

21/09/2023

Danmark

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Share This