27/02/2024

Finland

Folkbildning, Utbildningspolitik

Finland firar temaår för bildning 2024

2024 firar Finland ett nationellt temaår för bildning.

Finland firar temaår för bildning 2024

Kompetensgrupp2024ubs

Årets har utlysts av Undervisnings- och kulturministeriet. Inspirationskällan är Finlands äldsta stiftelse – Folkupplysningssällskapet – som firar 150 år. Alla intresserade uppmuntras att ordna aktiviteter under temaåret och publicera dem på den gemensamma kampanjsidan.

Läskunnighet och hållbarhet är exempel på två områden som lyfts fram speciellt under året.

Läs mer på

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This